Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH RELIDZYŃSKI"

Środki łączności ze służbami ratowniczymi w dźwigach nowych i modernizowanych w świetle normy PN-EN 81-28:2004 i rozwiązania alternatywne

Czytaj za darmo! »

13 lutego 2003 roku została przyjęta przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) norma EN 81-28:2003 "Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi osobowe i towarowe - Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych" zharmonizowana z dyrektywą Unii Europejskiej 95/16/WE Urządzenia dźwigowe. Powyższa norma została wprowadzona do zbioru norm krajowy[...]

Ochrona odgromowa żurawi wieżowych - wykonywanie pomiarów elektrycznych


  Wyładowania elektryczne następują w momencie pojawienia się na tyle dużego natężenia pól elektrycznych, że dochodzi do przebicia oporu powietrza. Wyładowania występują wewnątrz chmury, między chmurami, lub między chmurą a powierzchnią ziemi. Przy osiągnięciu odpowiednio dużego natężenia pola elektrycznego następuje ruch strumienia elektronów w kierunku ziemi, jonizujący wąski kanał powietrza o szerokości kilku cm i tworzący w nim w sposób lawinowy ładunki dodatnie i ujemne. W efekcie tego kanał taki jest przewodnikiem elektrycznym, przez który następuje przepływ ładunków ku dołowi z prędkością 100 km/s, jednak nie osiąga poziomu ziemi, następnie z powierzchni ziemi przez ten sam kanał przebiegają ku górze dodatnie ładunki powrotne. Pojawia się wyładowanie główne, przy którym następuje przepływ prądu elektrycznego o wartości kilkudziesięciu tysięcy amperów. Piorunowi często towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą. Może ono przybierać rozmaite kształty i rozciągłości, tworzyć linie proste lub rozgałęziać się do góry lub w dół. Wewnątrz chmury burzowej wieją silne wiatry mieszające krople wody i drobiny lodu, które trą mocno o siebie. Lód przemieszcza się ku górze chmury, po drodze oddając elektrony wodzie, więc szczyt chmury staje się elektrododatni. Wyładowania elektryczne pomiędzy chmurą a powierzchnią ziemi stanowią realne zagrożenie dla zdrowia oraz mienia i środowiska. Wartości szczytowe prądu wyładowań atmosferycznych osiągają wartości ok. 30 kA, a największe - ponad 100 kA. Napięcia dotykowe i krokowe o wartościach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i zwierząt mogą pojawiać się nawet w odległościach kilkudziesięciu metrów od miejsca wyładowania. Ochrona odgromowa polega na wykonaniu urządzenia piorunochronnego, którego zadaniem jest: ◄ przejęcie uderzenia pioruna, a więc niedopuszczenie do wyładowania w sam obiekt, ◄ bezpieczne odprowadzenie prądu pioruna do ziemi, ◄ niedopuszc[...]

 Strona 1