Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"A. Dzikowski"

Projekty podziałów pod inwestycje drogowe - zmiany pilnie wymagane! DOI:


  Wejście w życie rozporządzenia z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków zainicjowało spór między wykonawcami prac geodezyjnych a organami służby geodezyjnej i kartograficznej, dotyczący sposobu wykonania projektu podziału nieruchomości na potrzeby postępowania administracyjnego w celu regulacji stanu prawnego drogi publicznej w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (potocznie nazywanej specustawą) bądź złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (z.r.i.d.) na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Historia przepisów Próbę znalezienia drogi do rozwiązania tej kłopotliwej dla obydwu stron sytuacji rozpocznę od przeglądu przepisów z nim związanych. Zacznę od 1969 r., pomijając przepisy wcześniejsze, ponieważ w tymże roku, w zarządzeniu z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów zostało wprowadzone (§ 11 ust. 2) zróżnicowanie precyzji zapisu powierzchni działek ewidencyjnych w zależności od ich lokalizacji: do 1 m2 (0,0001 ha) - na terenach miast i osiedli oraz do 100 m2 (0,01 ha) - na terenach gromad. W § 11 ust. 3 przewidziano odstępstwo od tej reguły w przypadku stosownego postanowienia organu do spraw geodezji prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że wprowadzono zapisywanie powierzchni działek z większą precyzją na obszarach zurbanizowanych, a na niezurbanizowanych z mniejszą. W roku 1983 ukazało się trzecie wydanie instrukcji technicznej G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.1 Przepis § 10 ust. 3 tej instrukcji otrzymał brzmienie: w przypadku dokonywania pomiaru granic działek, których przebieg nie został uprzednio ustalony, należy przed przystąpieniem do pomiaru dokonać ustalenia granic zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie[...]

Haulage drive with permanent magnet motors in longwall shearer - simulation model DOI:10.15199/48.2015.11.75

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych symulacji pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi. Przeprowadzono symulacje pracy dla trzech różnych napędów. Pierwszy stanowi odwzorowanie istniejącego napędu ze stosowanym obecnie silnikiem klatkowym. Drugi stanowiący propozycję zastąpienia silnika klatkowego silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi o zbliżonych parametrach do silnika obecnie stosowanego. Trzeci stanowi propozycję zastosowania w napędzie posuwu kombajnu silnika wzbudzanego magnesami trwałymi i gabarytach takich samych jak stosowany silnik klatkowy lecz o znacznie większej mocy oraz większym zakresie prędkości obrotowej. W tej części artykułu została przedstawione charakterystyki parametrów pracy modeli silników, które następnie zostały porównane. Symulacja pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi Abstract. This paper presents results of simulation of longwall shearer haulage drive with permanent magnet synchronous motors. Simulation of operation has been conducted for three different drives. The first one represents currently used drive with cage induction motor. The second one uses permanent magnet motor as replacement of the cage induction motor, and parameters of new motor are similar to those of the old one. The third proposition is to exchange cage induction motor of the longwall shearer haulage drive for permanent magnet motor, with identical overall dimensions but with significantly increased rated power and rotational speed range. In this part of the paper the different motors' operational parameters and characteristics are presented and compared. Słowa kluczowe: napęd górniczy, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, kombajn górniczy, napęd elektryczny. Keywords: mining drive, permanent magnet synchronous motor, longwall shearer, electric drive. 1. Introduction The original header machine was u[...]

Haulage drive with permanent magnet motors in longwall shearer - simulation of operation DOI:10.15199/48.2015.11.76

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych symulacji pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi. Przeprowadzono symulacje pracy dla trzech różnych napędów. Pierwszy stanowi odwzorowanie istniejącego napędu ze stosowanym obecnie silnikiem klatkowym. Drugi stanowiący propozycję zastąpienia silnika klatkowego silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi o zbliżonych parametrach do silnika obecnie stosowanego. Trzeci stanowi propozycję zastosowania w napędzie posuwu kombajnu silnika wzbudzanego magnesami trwałymi i gabarytach takich samych jak stosowany silnik klatkowy lecz o znacznie większej mocy oraz większym zakresie prędkości obrotowej. W ramach porównania parametrów pracy wszystkich napędów została wykonana i przedstawiona analiza ekonomiczna dla różnych warunków pracy kombajnu. Wyniki symulacji pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi Abstract. This paper presents the results of simulations of the haulage drive of longwall shearer machine. The drive uses permanent magnet synchronous motors. Simulations have been performed for three different drives. The first model represents currently used drive with squirrel-cage motors. The second one uses permanent magnet motor as replacement of the cage induction motor, and parameters of new motor are similar to those of the old one. The third proposition is to exchange cage induction motor of the longwall shearer haulage drive for permanent magnet motor, with identical overall dimensions but significantly increased rated power and rotational speed range. In this paper we have compared operational parameters of all three drives and economic analysis has been conducted for different operating conditions of the header machine. Słowa kluczowe: napęd górniczy, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, kombajn górniczy, napęd elektryczny. Keywords: mining drive, permanent magnet synchrono[...]

 Strona 1