Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Witold Wasilewski"

"CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA" ma 40 lat

Czytaj za darmo! »

w październiku 1969 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja". Był to skutek wieloletnich starań Sekcji Głównej Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, a szczególnie jej przewodniczącego, śp. dr. inż. Janusza Rosady. Z perspektywy minionych czterdziestu lat można stwierdzić, że powstanie czasopisma stanowiło punkt zwrotny w rozwoju ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji w Polsce. "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" działa na zasadzie wolnego forum na ogół redakcja nie zamawia artykułów na określony temat. Dlatego zakres tematyczny publikowanych artykułów jest szeroki, a ich poziom jest bardzo zróżnicowany, od pozycji ściśle naukowych do bardziej [...]

Wykresy regulacyjne zautomatyzowanych komunalnych systemów ciepłowniczych

Czytaj za darmo! »

WYKRESEM regulacyjnym lub tabelą regulacyjną przyjęto nazywać zobrazowany graficznie bądź tabelarycznie związek między temperaturą wody sieciowej a współczynnikiem obciążenia cieplnego centralnego ogrzewania lub temperaturą powietrza zewnętrznego. Współczynnik obciążenia cieplnego φX jest stosunkiem aktualnego zapotrzebowania ciepła przez c.o. do maksymalnej ilości, jaką do pomieszczenia może dostarczyć c.o. (Qmax co). Obecnie związek między temperaturą zasilania instalacji c.o. a temperaturą zewnętrzną nazwany jest "krzywą grzania" będącą graficznym obrazem tego związku w regulatorach automatycznych instalacji c.o.. Komunalne systemy ciepłownicze dostarczają w okresie sezonu ogrzewczego zmienne ilości ciepła. Maksymalne przy obliczeniowej (najniższej) temperaturze zewnę[...]

 Strona 1