Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław ŁADECKI"

Problemy badań eksploatacyjnych urządzeń holujących wyciągów narciarskich

Czytaj za darmo! »

W Polsce eksploatowana jest znaczna liczba wyciągów narciarskich, których okres użytkowania przekracza dziesięć lat. Urządzenia holujące wyciągów narciarskich w sposób szczególny narażone są na występowanie uszkodzeń spowodowanych ich zahaczeniem lub uderzeniem o elementy konstrukcyjne kolei lub inne obiekty mające na celu zmniejszenie amplitudy drgań orczyka po jego uwolnieniu przez narciar[...]

Badania nieniszczące urządzeń kolei linowych


  Metody nieniszczące wykorzystywane są od wielu lat do monitorowania stanu technicznego urządzeń kolei linowych eksploatowanych w naszym kraju. Wczesne wykrycie pęknięć i innych uszkodzeń eksploatacyjnych dla elementów bezpieczeństwa kolei zapobiega wystąpieniu awarii i katastrof, ma zatem wpływ nie tylko na obniżenie kosztów eksploatacji związanych z przestojami, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo eksploatacji kolei. W okresie międzywojennym, w Polsce eksploatowana była niewielka liczba kolei linowych (wahadłowa kolej "Kasprowy Wierch" w Zakopanem oraz koleje linowo-terenowe na Górę Parkową w Krynicy i "Gubałówka" w Zakopanem), dla których oprócz okresowych przeglądów i oględzin praktycznie nie wykonywane były badania nieniszczące. Po wojnie wraz ze wzrostem liczby oraz cza[...]

 Strona 1