Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"A. Lara"

Łańcuch dostaw kreowany przez zapotrzebowanie. Planowanie i harmonogramowanie w przemyśle chemicznym


  Przemysł chemiczny znajduje się w fazie globalnych przemian związanych z przekształcaniem się dotychczasowej struktury przychodów i przemieszczaniem produkcji do nowych lokalizacji geograficznych. Dla przykładu, produkcja olefin, złożonych produktów chemicznych i polimerów przenoszona jest do obszarów, w których pojawiają się korzyści związane z dostępem do surowca, takich jak np. Środkowy Wschód, który jest także regionem wzrostu specjalizowanej produkcji chemicznej, w której firmy poszukują możliwości przetworzenia podstawowych produktów petrochemicznych w produkty o wyższej wartości dodanej. Wzrastająca populacja Indii i Chin zwiększa swoje potrzeby, co rodzi popyt na materiały chemiczne potrzebne do zaspokajania zapotrzebowania tamtejszego przemysłu. W rezultacie firmy chemiczne zmuszone są do przenoszenia swojej produkcji i źródeł zaopatrzenia w surowce do miejsc bliższych ich konsumpcji. Obecne czasy mogą zostać zapamiętane jako okres, w którym punkt ciężkości przemysłu przesunął się w stronę Azji. Gracze rynkowi, których przemysł nie jest związany z bliskim sąsiedztwem surowca i jego zapotrzebowaniem koncentrują się, ze względów strategicznych, na produktach innowacyjnych i na pionowej integracji produkcji środków chemicznych, które w rezultacie mają poprawić dochodowość. Działania te, biorąc pod uwagę łańcuch dostaw, dostarczają dodatkowych wyzwań w zarządzaniu. Różniące się zasadniczo zakłady, skoncentrowane na pionowej integracji łańcucha produkcji stają się składnikami bardziej złożonych łańcuchów dostaw. Niezbędne przy tym zachowanie elastyczności oznacza dla przedsiębiorstw chemicznych konieczność kompromisu pomiędzy obsługą klienta, dostarczaniem odpowiedniego asortymentu, dodatkowymi kosztami powiązanymi w produkcji, bardziej złożonym zarządzaniem zapasami magazynowymi, transportem oraz zmierzenia się z innymi problemami. Bez wnikliwego przyjrzenia się temu, jak zbalansować te różnorodne kompromis[...]

 Strona 1