Wyniki 1-10 spośród 70 dla zapytania: authorDesc:"A. Olszewski"

Energia prawie idealna...czyli o algorytmach genetycznych i o tym, jak w polskich warunkach można zimą wykorzystać energię słoneczną

Czytaj za darmo! »

Podano przykłady wykorzystania energii promieniowania słonecznego na świecie. Zamieszczono rozważania i kompleksowe wyniki symulacji pracy gruntowego magazynu ciepła w polskich warunkach klimatycznych Słowem wprowadzenia... W dzisiejszych czasach, kiedy ze wszystkich stron docierają do nas informacje o zmieniającym się klimacie, efekcie cieplarnianym, widmie wyczerpanych paliw kopalnych i [...]

Postęp w produkcji pasztetów

Czytaj za darmo! »

Autor opisuje linię produkcji pasztetów oferowaną przez firmę "Stephan" Machinery GmbH jako rozwiązanie postępowe w stosunku do dotychczasowego wyposażenia i procesu produkcji pasztetów.Wgrupie wędlin występujących na rynku znaczny udział stanowią wędliny podrobowe, a wśród nich pasztety. W tradycyjnej technologii produkcji pasztetów linie poprodukcyjne są dość skomplikowane i wymagają posi[...]

Aspekty produkcji parówek

Czytaj za darmo! »

Parówki były i są najpopularniejszą wędliną drobnorozdrobnioną lub homogenizowaną w Polsce. W czasach PRL-u nieodzownym widokiem na ulicach były dzieci z parówkami w ręku. Dzisiaj się to zmieniło, lecz nadal są one ważnym asortymentem kiełbas. Badania rynku wędlin paczkowanych, wykonane w 2006 roku przez firmę ACNielsen, dały parówkom zdecydowane pierwsze miejsce (22% udziału w rynku). Zatem na szczególną uwagę zasługują przedstawiane poniżej aspekty ich produkcji.Produktem o specyficznych właściwościach odżywczych są parówki produkowane w osłonkach naturalnych, kolagenowych (jadalnych) oraz w osłonkach sztucznych. W procesie ich produkcji uwzględnienia wymagają takie aspekty jak: a) przepisy weterynaryjne określające warunki i wielkość produkcji, b) aspekty żywieniowe, c) zap[...]

Separatory wielostrumieniowe pur - klb do oczyszczania ścieków opadowych


  Przedmiotem artykułu jest typoszereg separatorów wyposażonych w pakiety wielostrumieniowe typu PUR-KLB1) o wydajności nominalnej Qn = 10 ÷ 160 l/s, przeznaczonych do oczyszczania ścieków opadowych. Opracowanie obejmuje rozwiązanie technologiczne oczyszczalni ścieków opadowych, nawiązujące do ich charakterystyki, założenia projektowe typoszeregu separatorów, zasadę ich działania, obliczenia hydrauliczne i technologiczne, rozwiązanie konstrukcyjne oraz ogólne wytyczne rozruchu i eksploatacji separatorów. Charakterystyka zanieczyszczeń ścieków opadowych Ścieki opadowe powstają z opadów atmosferycznych, topniejącego śniegu, lodu, z polewania ulic, placów, itd. W związku z tym, główne zanieczyszczenia tych ścieków pochodzą z atmosfery i wypłukiwania podłoża podczas spływu po powierzchni terenu. Skład ścieków opadowych można syntetycznie scharakteryzować następująco: występują zanieczyszczenia fizyczne i chemiczne - przede wszystkim pochodzenia mineralnego, ale również rozpuszczone substancje organiczne i nieorganiczne. Podstawowym zanieczyszczeniem są zawiesiny, przy czym najczęściej przeważają zawiesiny mineralne ziarniste. Struktura składu frakcyjnego zawiesiny jest w znacznym stopniu zmienna [1, 2, 3, 5] - zależy od wielu czynników charakteryzujących opady atmosferyczne, zlewnię i warunki spływu ścieków opadowych. Uśrednione wyniki obszernych badań wskazują na znaczny udział zawiesiny łatwo opadającej: zawartość frakcji zawiesiny 246 μm i większej kształtuje się na poziomie ponad 56%, a frakcji 104 μm i większej ponad 94% [9]. Specyficznymi zanieczyszczeniami ścieków opadowych są substancje ropopochodne, jak oleje, benzyny - zaliczane do cieczy lekkich (o gęstości nie większej niż 950 kg/m3), które powinny być oddzielane w miejscu ich powstawania, chemiczne zanieczyszczenia refrakcyjne - do których należą substancje mineralne, takie jak metale ciężkie podlegające rozkładowi biologicznemu jedynie w minimalnym stopniu, [...]

Technologia zagospodarowania odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego firmy EYS


  Polski przemysł mięsny zbiera i przerabia ok. 800 tys. ton odpadów rocznie. Są to głównie odpady zawierające dużą ilość materii organicznej, która wykorzystywana jest jako surowiec do fermentacji metanowej. Jednak jest to proces trwający prawie pół roku. Dużo szybszą metodą przetwarzania odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego jest przybliżona w artykule technologia firmy EYS.Wtrakcie uboju trzody chlew[...]

 Strona 1  Następna strona »