Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"A. Abramowicz"

Porównanie platform utworzonych na bazie modeli SCORM i IMS QTI w aspekcie realizacji adaptowalnych e-kursów: Moodle CMS vs. TeleEdu LMS

Czytaj za darmo! »

Platforma e-learningowa jest systemem narzędzi pozwalających na kompleksowe zarządzanie szkoleniami prowadzonymi na odległość. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) jest platformą e-learningową typu CMS (Content/ Courseware Management System), a także narzędziem do tworzenia stron internetowych. Dostępna jest jako oprogramowanie open source na podstawie licencji GNU [...]

E-learning i multimedia w certyfikowanych szkoleniach ECDL


  W okresie dynamicznego rozwoju e-learningu i rynku multimediów, a jednocześnie ogromnego i rosnącego zainteresowania (nie tylko ludzi młodych) zdobywaniem wiedzy, uzyskiwaniem różnego rodzaju dyplomów i certyfikatów mających pomóc w karierze zawodowej, warto spróbować odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących przydatności współczesnych rodzajów kształcenia - wykorzystujących przekaz multimedialny i Internet - w konkretnych dziedzinach wiedzy. Literatura dotycząca stosowania technik informatycznych w procesie nauczania jest już bardzo bogata i wielowątkowa. Istnieje wiele pozycji ogólnie omawiających m.in. rolę Internetu w procesie nauczania i samokształcenia oraz społecznopedagogiczną użyteczność technologii informacyjnych [7]. Wielu autorów pisze o edukacyjnych aspektach multimediów, wpływie postępu technologicznego w IT na postrzeganie roli multimediów, specyfice przekazu multimedialnego w praktyce edukacyjnej [5]. Autorzy zastanawiając się nad wpływem technik informatycznych na poziom kształcenia abstrahują zazwyczaj od konkretnych rozwiązań, bądź też przedstawiają wybrane przykłady podkreślając zalety konkretnych szkoleń [9]. Ciekawe są rozważania dotyczące przyszłości: kierunków rozwoju platform edukacyjnych [4], strategii testowania (inteligentne testy) [8], zastosowania technologii VirtualLab [4, 6]. Wciąż jednak zdaje się dominować w publikacjach pewien rodzaj fascynacji nowymi możliwościami w edukacji związanymi z zastosowaniem IT. Jedynymi opiniami krytycznymi związanymi ze wspomaganym komputerowo nauczaniem są te znane i powtarzane od dawna, które wskazują na: - niebezpieczeństwo alienacji uczestników szkoleń, - znacznie ograniczony kontakt werbalny z prowadzącym szkolenie i innymi uczestnikami (w przypadku szkoleń na platformie e-learningowej, w przypadku kursu na płycie CD nie ma w ogóle o tym mowy), - niebezpieczeństwa związane z możliwością wykształcenia wśród uczestników postaw roszczeniowych ("wszystko powi[...]

 Strona 1  Następna strona »