Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JERZY DOBOSIEWCZ"

Ocena ryzyka niezawodnej eksploatacji komór przegrzewaczy kotłów parowych

Czytaj za darmo! »

Stan urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie całego systemu energetycznego. Utrzymanie wysokiej niezawodności oraz małego ryzyka powstania uszkodzeń zależy od stopnia zużycia urządzeń. Na stopień zużycia mają wpływ: ■ poziom eksploatacji, ■ kwalifikacje obsługi, ■ konstrukcja i technologia wykonania urządzeń. W ciągu całego okresu eksploatacji elementy urządzeń poddawane są niekorzystnym działaniom różnych czynników, które powodują zmiany ich trwałości - zużycie. Aby, te ulegające zmianom, własności były utrzymywane w granicach dopuszczalnych lub ponownie wróciły do wymaganych wartości, należy urządzenie i elementy poddawać remontom, modernizacji, wymianie itp., które w skrócie, można nazwać czynnościami utrzymania. Sys[...]

 Strona 1