Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ GÓRSKI"

Trust-IT - metoda analizy zaufania do systemów i infrastruktur informatycznych

Czytaj za darmo! »

Zaufanie jest jednym z kluczowych aspektów dotyczących systemów i usług informatycznych, szczególnie w kontekście Internetu. Brak zaufania lub jego niedostatek może zakłócić lub wręcz uniemożliwić budowę i utrzymanie właściwych relacji, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do współpracy użytkowników i dostawców usług. Ocenia się, że zaufanie jest jednym z najważniejszych czynników decydując[...]

Katedra Inżynierii Oprogramowania


  Rys historyczny W roku 1991 na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) Politechniki Gdańskiej, z inicjatywy dr. hab. inż. Janusza Górskiego, został utworzony Zakład Zastosowań Informatyki. Zaproponowano specjalność pod nazwą inżynieria systemów i bazy danych w ramach nowego kierunku studiów informatyka, którego program zatwierdzono do realizacji. Dr hab. inż. Janusz Górski został powołany na kierownika Zakładu. Od września 1992 r. do 1998 r. funkcję kierownika Zakładu, a potem Katedry, pełnił dr inż. Stanisław Szejko. Od roku 1998 kierownikiem został ponownie prof. dr hab. inż. Janusz Górski, który powrócił po kilkuletniej pracy we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych. W roku 1997 Zakład Zastosowań Informatyki zmienił nazwę na Katedra Zastosowań Informatyki, którą od roku 2003 przekształcono w Katedrę Inżynierii Oprogramowania. Od roku 2005 funkcję zastępcy kierownika Katedry objął dr hab. inż. Krzysztof Goczyła - obecny dziekan Wydziału ETI PG - a od roku 2008 funkcję tę pełni dr inż. Agnieszka Landowska. Obecnie zespół Katedry Inżynierii Oprogramowania liczy 25 osób, w tym 3 pracowników samodzielnych, 4 pracowników zatrudnionych w ramach projektu, 3 osoby z otoczenia przemysłowego, regularnie współpracujące z Katedrą przy realizacji programu dydaktycznego oraz 4 doktorantów. Cele badawcze Katedry W badaniach tych zasadnicze znaczenie przypisuje się identyfikacji właścicieli podejmowanych problemów oraz nawiązaniu z nimi aktywnej współpracy. Badania te obejmują: - rozwój innowacyjnych i skutecznych metod w obszarach: - oceny i zapewniania bezpieczeństwa i zaufania do systemów i infrastruktur z oprogramowaniem, - zarządzania wiedzą i danymi, - poprawy procesów wytwarzania oprogramowania; - eksperymentalną ocenę i praktyczną demonstrację przydatności wyników uzyskiwanych we współpracy z właścicielami podejmowanych problemów. Cele dydaktyczne Katedry Należy wśró[...]

A method of supporting client-provider cooperation in software acquisition processes and its evaluation criteria

Czytaj za darmo! »

This article presents a method of supporting client-provider cooperation in software acquisition projects. The method, called WIKLIDO, focuses on modelling of client-provider interactions and provides its users with the means of structuring their cooperation. WIKLIDO has been already successfully applied in a number of real life case studies. The article introduces the method and explains how it is to be evaluated in a systematic way with the help of metrics designed using the common GQM (Goal Question Metrics) approach. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodę Wspomagania Interakcji KLienta i Dostawcy Oprogramowania (WIKLIDO). Metoda ta została z powodzeniem zastosowana w dwóch studiach przypadków w komercyjnych projektach pozyskiwania oprogramowania. Artykuł wyjaśnia w jaki sposób metoda wykorzystuje środki modelowania do usystematyzowania interakcji pomiędzy klientem i dostawcą oprogramowania. Przedstawia również w jaki sposób wykorzystano podejście GQM (ang. Goal Question Metrics) do systematycznego wywiedzenia metryk służących do eksperymentalnej oceny metody WIKLIDO. (Metoda wspomagania współpracy klienta i dostawcy w procesach pozyskiwania oprogramowania i kryteria jej eksperymentalnej oceny) Keywords: software acquisition risks, software process improvement, client-provider cooperation, modelling, best practices. Słowa kluczowe: pozyskiwanie oprogramowania, modelowanie. Introduction Insufficient cooperation between the client and the provider of software poses major risks for software acquisition processes [12]. Misunderstood objectives, inadequate scope, erroneous or missing requirements, lack of visibility of, and control over the development and deployment processes are among these risks which have their roots in insufficient cooperation and communication between clients and providers. The main stakeholders of software acquisition represent different perspectives and often different organization cultures. The client and pro[...]

 Strona 1