Wyniki 1-10 spośród 61 dla zapytania: authorDesc:"A. Lewicki"

Generalized equivalent circuit of transformers with distorted and asymmetrical currents and supply voltages and with regard to magnetizing current

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia uogólniony schemat zastępczy 3-fazowych transformatorów zasilających układy prostownikowe, z uwzględnieniem niesymetrii i odkształceń napięć zasilających, niesymetrii prądów oraz zlinearyzowanego prądu magnesującego. Parametry schematu obliczone zostały w oparciu o linearyzację obwodu magnetycznego transformatora. (Uogólniony schemat zastępczy 3-fazowych transformatorów zasi[...]

Przebiegi elektromagnetyczne w autotransformatorze 3-fazowym zasilającym układ prostownikowy

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia w formie analitycznej obliczenie funkcji napięć, prądów i strumieni magnetycznych w 3-fazowym autotransformatorze autotransformatorze zlinearyzowanym obwodzie magnetycznym, zasilającym nieliniowy układ energoelektroniczny. Uwzględniono niesinusoidalność i niesymetrię napięć zasilających, niesymetrię prądów i strumieni magnetycznych oraz zlinearyzowany prąd magnesujący.Autotr[...]

Nowoczesność i jakość FP SPOMAX S.A.

Czytaj za darmo! »

W grudniu roku 2007 ruszył nowy program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dotacje inwestycyjne dla Zakładów Sektora Paszowo-Młynarskiego. FP SPOMAX wraz z firmą doradczą realizującą projekty dofinansowywane w ramach działania SPO - ROL 1.5 "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych", zorganizowała szkolenie dla młynarzy odnośnie wymaganych dokumentów, procedur, możliwości i w[...]

Strategia wektorowej modulacji szerokości impulsów dla wielopoziomowych falowników kaskadowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano strategię sterowania falownikami kaskadowymi. Przedstawiono algorytm wektorowej modulacji szerokości impulsów, który może być zastosowany w falownikach o dowolnej liczbie poziomów.. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia sterowanie rozkładem napięć na kondensatorach obwodów pośredniczących. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych nad zaproponowaną strategią sterowania. Abstract. In this paper a control strategy for multilevel cascaded - H bridge converters is presented. A Space-Vector Pulse Width Modulation strategy is proposed. Presented solution makes it possible to control the DC-link voltages. Results of simulation researches on proposed control strategy are presented in the paper. (A Space-Vector Pulse Width Modulation for multilevel Cascade converters ). Słowa kluczowe: wektorowa modulacja szerokości impulsów, falownik kaskadowy, napięcia w obwodzie pośredniczącym . Keywords: Space-Vector Pulse Width Modulation, Cascaded H-Bridge Converter, DC-link voltages. Wstęp Przekształtniki kaskadowe (rys. 1) zbudowane są z szeregowo połączonych mostków H (rys. 2). Napięcie wyjściowe falownika jest sumą napięć formowanych w poszczególnych mostkach. Jeżeli w mostku załączony został stan aktywny, to jest w nim formowane niezerowe napięcie wyjściowe. Przepływ prądu fazowego powoduje zmianę napięcia na kondensatorze obwodu pośredniczącego. Jeżeli załączony jest stan pasywny, napięcie wyjściowe mostka równe jest zeru. Przepływ prądu falownika nie powoduje zmian wartości napięcia na kondensatorze. ... ... ... Przetwornice DC/DC ... ... ... Rys. 1. Wielopoziomowy falownik kaskadowy W kaskadowych falownikach wielopoziomowych napięcia obwodu pośredniczącego są odseparowane od siebie. Przekształtniki te często współpracują z izolowanymi przetwornicami DC/DC. Zadaniem układu sterowania przetwornicą jest utrzymanie jednakowych wartości napięć na obu kondensatorach (rys. 3). Energia przekazywana za pośrednictwem przetworn[...]

 Strona 1  Następna strona »