Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW OPILSKI"

Badania możliwości wykorzystania optycznej detekcji koncentracji wodoru rozpuszczonego w izolacji olejowej do diagnostyki transformatora

Czytaj za darmo! »

Zawartość gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym świadczy o rozwijającym się procesie degradacji izolacji, który jest wywołany wewnętrzną usterką. Przyczynę usterki można określić, a także ocenić stopień zagrożenia transformatora i ustalić sposób postępowania w oparciu o badania składu i koncentracji gazów. Powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną jest diagnostyka DGA (Dissolved Ga[...]

Metody pomiarowe do zastosowania w komorze wspomagania sztucznego serca

Czytaj za darmo! »

Protezy służące do wspomagania serca są rozwijane w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Ich głównym zadaniem jest przyspieszenie leczenia mięśnia sercowego pacjentów, u których zdiagnozowano choroby serca i układu krwionośnego. Zastosowanie protezy wspomagającej pracę serca pozwala na znaczne przyspieszenie leczenia chorego serca lub w przypadkach ostatecznych - na oczekiwanie na przeszczep serca. W publikacji zamieszczono analizę metod pomiarowych do zastosowania w protezach serca typu POLVAD (Polish Ventricular Assistant Device). Praca dotyczy zagadnienia bezinwazyjnej metody pomiarowej pozwalające na pomiar ciśnienia krwi w ustalonych miejscach, umieszczonych na protezie oraz wewnątrz protezy sztucznego serca. Abstract. In this paper methods analysis for pressure measurement for using in the POLVAD (Polish Ventricular Assistant Device) are introduced. Work is focused on the noninvasive methods for blood pressure measurement in crucial points around heart prosthesis. Mechanical prosthesis used for heart support, are developed by the Foundation of Cardiac Surgery Development in Zabrze. Their main purpose is to aid the heart healing process in patients with cardiac problems. Use of the POLVAD prosthesis helps with speeding up heart recovery process in patients or is being or supports patient waiting for heart transplant.Conducted research is part of “Polish Artificial Heart" program. Main goal of this part of project is introduction of functional noninvasive blood pressure measurement system for POLVAD device and in future for fully artificial heart. Two sensing methods are being introduced: fiber pressure sensor and piezoelectric pressure measurement with. Preliminary results are included, and choice of best method for future development is being pointed out. (Measurement methods for using in POLVAD heart supporting device). Słowa kluczowe: sztuczne serce, pomiar ciśnienia krwi, POLVAD, proteza. Keywords: artificial heart, bloo[...]

Komputerowy system pomiarowy sygnałów emisji akustycznej 8EA-WNZ dedykowany do badań wyładowań niezupełnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zaprojektowany i zbudowany przez autorów komputerowy system pomiarowy dedykowany do lokalizacji i opisu wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych olejowych metodą emisji akustycznej. System pomiarowy sygnałów emisji akustycznej posiada 8 torów pomiarowych i zapewnia monitorowanie sygnałów i rejestrację danych w czasie rzeczywistym w paśmie 20-1000 kHz w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Abstract. The computer measuring system, designed and built by Authors, dedicated for location and description of partial discharges within power oil transformers investigated by means of acoustic emission method is presented. The measuring system of acoustic emission is equipped with 8 measuring circuits and ensures monitoring of signals as well as registration of data in the real time within the band of 20-1000 kHz in laboratory and real conditions. (The computer measuring system of acoustic emission signal 8AE-PD dedicated for partial discharges investigation). Słowa kluczowe: komputerowy system pomiarowy, analiza sygnałów, emisja akustyczna, wyładowania niezupełne. Keywords: computer measuring system, signal analysis, acoustic emission, partial discharges. Założenia do budowy systemu W Polsce budową aparatury do badań EA zajmuje się IPPT PAN w Warszawie, który oferuje wiele wersji analizatorów EA o nazwie DEMA bazujących na rozwiązaniach układowych, które pochodzą sprzed kilkunastu lat [1]. Współczesny etap rozwoju badań EA przypada na okres dynamicznego rozwoju techniki komputerowej dającej gwałtowny postęp w dziedzinie szybkich kart pomiarowych i oprogramowania do akwizycji danych, który umożliwia znaczne zwiększenie dokładności pomiarów zapewniających rejestrację sygnałów w czasie rzeczywistym w coraz szerszych pasmach częstotliwości oraz wszechstronną analizę sygnałów EA i wybranych parametrów EA [2-7]. Autorzy podjęli próbę i zbudowali nowoczesny ośmiokanałowy system pomiarowy wykorzystujący technologi[...]

 Strona 1