Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JADWIGA BOJEK"

50 lat działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ciepłownictwa dla SPEC SA i krajowego ciepłownictwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA (OBRC SPEC SA) obchodzi w bieżącym roku 50-lecie istnienia i działalności w polskim ciepłownictwie. Jest to zarazem ostatni rok istnienia OBRC pod tą nazwą. Z dniem 4 lipca 2012 roku Ośrodek będzie funkcjonował w nowych warunkach organizacyjnych i własnościowych, jako Heat- Tech Center, Research and Innovation w ramach Grupy Dalkia. Jako wieloletni pracownicy i odchodzący dyrektorzy Ośrodka przedstawiamy w skrócie historię OBRC.Ośrodek od początku swojego istnienia był związany ze SPEC, w związku z tym, jego historię przedstawiamy łącznie z historią powstania SPEC. Za datę powstania SPEC przyjmuje się 1952 rok, w którym Minister Energetyki powołał Zakład Sieci Cieplnych Warszawa w Budowie i powierzył mu budowę oraz eksploatację sieci cieplnej. Zakład ten po połączeniu z Miejskimi Ciepłowniami przekształcił się w 1957 roku w Stołeczne Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej (SPGC). Po połączeniu w 1960 roku SPGC z Przedsiębiorstwem Warszawskich Inwestycji Cieplnych powstało Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (SPEC). Za datę powstania Ośrodka przyjmuje się 1962 rok, chociaż 5 lat wcześniej przy Dziale Technicznym SPGC utworzono Laboratorium. Głównym powodem powstania Laboratorium było przejęcie do eksploatacji w 1957 roku przez SPGC około tysiąca kotłowni lokalnych i osiedlowych, dotychczas eksploatowanych przez Miejskie Ciepłownie. Laboratorium wykonywało: - badania jakości wody w kotłowniach i instalacjach wewnętrznych budynków, - badania jakości paliwa w kotłowniach lokalnych i osiedlowych, - pomiary parametrów pracy kotłów oraz określanie ich sprawności. Budowa nowych elektrociepłowni (EC Żerań i EC Siekierki) i zasilanie w ciepło sieciowe coraz większych obszarów Warszawy spowodowały, że Ministerstwo Gospodarki Komunalnej na podstawie Laboratorium istniejącego w SPEC powołało w 1962 rok[...]

Stanowiska i metody badawcze stosowane w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A.


  rurociągi preizolowane, złącza preizolowane, badania elementów preizolowanych, badania izolacji, współczynnik przewodzenia ciepła, aparat rurowy, skrzynia z piaskiem, EN 253, EN 489, Laboratorium Badawcze OBRC SPEC SA Streszczenie W Laboratorium Badawczym OBRC SPEC SA prowadzone są badania elementów preizolowanych oraz izolacji przeznaczonych do stosowania na rurociągach ciepłowniczych. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i znajduje się na liście referencyjnej europejskiego stowarzyszenia ciepłowników EuroHeat&Power. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne stanowiska badawcze, unikalne w skali krajowej i europejskiej, zaprojektowane i wykonane przez Pracowników Ośrodka Keywords: pre-insulated pipelines, pre-insulated connectors, insulated component testing, insulation testing, thermal conductivity coefficient, pipe apparatus, box of sand, EN 253, EN 489, Research Laboratory OBRC SPEC SA. Abstract An investigation of insulation materials and pre-insulation components, provided for use in the heating pipes, have been carried out in the Research Laboratory OBRC SPEC SA. The Laboratory has been accredited by Polish Accreditation Centre, presented at the reference list of the European association of heat engineers (Euro Heat &Power). The laboratory is equipped with modern research stands, unique on the national and European scale, designed and made by the workers of the Centre. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved 1) Mgr inż. Ewa Kręcielewska; ewa.krecielewska@spec.waw.pl 2) Mgr inż. Katarzyna Abatorab, 3) Mgr inż. Jadwiga Bojek, 4) Dr inż. Adam Smyk - ITC P.W. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC S.A. Stanowiska i metody badawcze stosowane w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A. Description of Laboratory Stands and Research Methods in OBRC Research Laboratory SPEC S.A. EWA KRĘCIELEWSKA1) KATARZYNA ABATORAB2) JADWIGA BOJEK3) ADAM SMYK4) 1. Informacje[...]

 Strona 1