Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF MARENDZIUK"

Analiza celowości zastąpienia grzewczego węzła grupowego, węzłami indywidualnymi zlokalizowanymi w budynkach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę modernizacji systemu zasilania osiedla w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Grupowe stacje wymienników zostały zastąpione układem sieci niskoparametrowych wykonanych w technologii tradycyjnej - kanałowej. Modernizacja gospodarki cieplnej analizowanego osiedla zakłada likwidację istniejącej grupowej stacji wymienników ciepła wraz z sieciami niskoparametrowymi. Nowe [...]

Analiza przyczyn uszkodzenia kompensatora mieszkowego zabudowanego w rurociągu ciepłowniczym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki makroskopowych i mikroskopowych badań wielowarstwowego kompensatora mieszkowego. Ich celem było określenie przyczyn znacznej degradacji materiału oraz wzdłużnego rozerwania fal jednego z mieszków tego kompensatora po ok. 12 latach jego eksploatacji. Przedstawiono także wyniki obliczeń, z których wynika, że w pewnych przypadkach możliwe były przekroczenia krytycznego zakr[...]

 Strona 1