Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA PIWOWARSKA"

Wpływ układu kluczującego na dokładność odwzorowania napięcia w układach próbkująco-pamiętających realizowanych w scalonej technologii CMOS DOI:


  Układy próbkująco-pamiętające znajdują szerokie zastosowanie we współczesnych układach scalonych, szczególnie w przetwornikach analogowo-cyfrowych, gdzie stosowane są na wejściach jako pamięci analogowe, zwiększające dokładność konwersji analogowo-cyfrowej. Rozwój techniki cyfrowej, którego głównym motorem jest ciągły rozwój technologii CMOS, polega na dążeniu do zwiększenia funkcjonalności układów poprzez zwiększanie upakowania i szybkości przełączania elementów układów scalonych. Wiąże się to ze zmniejszaniem napięć zasilających. Jest to dużym problemem przy realizacji scalonych układów analogowych, od których wymaga się zazwyczaj dużej liniowości. Problem ten jest szczególnie istotny w najpopularniejszej dziś technologii produkcji układów cyfrowych - technologii CMOS. Wynika to faktu, że wraz z rosnącą gęstością upakowania elementów i skalowaniem wymiarów charakterystycznych kolejnych generacji technologicznych maleją napięcia zasilające, lecz napięcia progowe tranzystorów skalują się słabo [1]. Z wyżej wymienionych powodów, krytyczna dla dokładności konwersji analogowo-cyfrowej, realizacja scalonej wersji układu próbkująco-pamiętającego o zadowalających parametrach stanowi złożony problem. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku przetworników szybkich, realizowanych głównie jako układy z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego o szerokim paśmie dopuszczalnych częstotliwości wejściowych [2, 3]. O dokładności układu próbkująco-pamiętajcego decyduje głównie układ kluczujący [4]. Istotne jest zatem, aby zagwarantować realizację układu kluczującego o dużej dokładności. W artykule porównano różne realizacje układów kluczujących w technologii CMOS 350 nm, pod kątem ich zastosowań w dokładnych przetwornikach analogowo cyfrowych pracujących w szerokim zakresie częstotliwości sygnału wejściowego, z wyjściem niesymetrycznym. Mechanizm działania układu próbkująco- -pamiętającego Schemat blokowy napięciowego układu próbkująco[...]

Statyczny pobór mocy w nanometrowych układach scalonych CMOS

Czytaj za darmo! »

Od samego początku technologia CMOS była przeznaczona dla układów cyfrowych do wszelkich zastosowań, w których podstawowym wymaganiem był mały pobór mocy. Bramki statyczne CMOS pobierały prąd w postaci krótkich impulsów w czasie zmiany stanów logicznych (co tworzy dynamiczny pobór mocy), natomiast pobór prądu w stanie ustalonym (statyczny pobór mocy) był znikomo mały. Toteż jeszcze do niedaw[...]

 Strona 1