Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA GNIEWIŃSKA"

Wpływ współpracujących układów elektronicznych na proces starzenia ultrastabilnych generatorów kwarcowych

Czytaj za darmo! »

Wysokostabilne rezonatory kwarcowe o specjalnej konstrukcji osiągają stałość częstotliwości w czasie na poziomie 1E-11/ dobę, zbliżając się do granic wyznaczonych przez parametry kryształu kwarcu. Są to rezonatory typu QAS [1], w których wyeliminowano wpływ na proces starzenia konstrukcji mocującej rezonatory LFE [2, 3, 4], pobudzane polem równoległym o zminimalizowanym wpływie elektrod oraz[...]

Komputerowe projektowanie wysokostabilnych generatorów kwarcowych

Czytaj za darmo! »

Projektowanie wysokostabilnych generatorów kwarcowych ze wspomaganiem komputerowym jest wyjątkowo złożonym problemem. Złożoność zagadnienia polega na konieczności analizy układów nieliniowych, zawierających element o bardzo dużej dobroci, oraz wykonaniu obliczeń z bardzo dużą dokładnością. Do takich zadań nie przystosowane są powszechnie dostępne używane programy projektowania układów elekt[...]

 Strona 1