Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Eugeniusz Hadro"

Krajowa konferencja naukowo-techniczna: Aktualne problemy w eksploatacji dźwigów i schodów ruchomych

Czytaj za darmo! »

Konferencja zorganizowana pod patronatem: Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Marka Walczaka oraz Centrum Bezpieczeństwa Technicznego odbyła się we Wrocławiu w dniu 21 listopada 2008 r. Została zorganizowana w ramach XXXIV Wrocławskich Dni Nauki i Techniki NOT. Organizatorami Konferencji byli: ★ Sekcja Maszyn Roboczych Ciężkich i Transportu Bliskiego SIMP, ★ Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu, ★ Ośrodek Doskonalenia Kadr we Wrocławiu SIMP. Celem konferencji było stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń dla konstruktorów, producentów, a zwłaszcza użytkowników dźwigów i schodów ruchomych, które obecnie stają się podstawowym środkiem transportu towarów i osób w obiektach budowlanych. W Polsce trwają obecnie prace nad właściwym stosowaniem[...]

Koło Emerytów przy Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego we Wrocławiu

Czytaj za darmo! »

Oddział Urzędu Dozoru Technicznego we Wrocławiu z roku na rok bogaci się, przybywa mu emerytów. W roku 2008 naliczono 26 (foto). Oto oni w kolejności alfabetycznej: Andrzej Basara, Marian Bielec, Anna Błażków, Wanda Borej, Zbigniew Bogacz, Tadeusz Bronowski, Marek Dzięgielewski, Piotr Geranin, Tadeusz Gonet, Leokadia Grobelna, Henryk Grzechca, Eugeniusz Hadro, Janusz Kociński, Stefan Kozłowski, Janusz Krzyżanowski, Adam Łowżył, Krzysztof Marszałek, Stanisław Napora, Wojciech Prosek, Stanisław Szczerbicki, Lucyna Trzankowska, Regina Ucińska, Jadwiga Wendt, Stanisław Wertelecki, Ryszard Wiernik, Andrzej Woźniacki. Rok 2008 był dla naszych emerytów rokiem dobrym. Nie przeżywaliśmy smutnych pogrzebowych uroczystości. Z tego faktu należy się cieszyć. Wrocławscy emeryci zorgani[...]

 Strona 1