Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR MACHALICA"

Metoda zautomatyzowanej kontroli metrologicznej wielostanowiskowego systemu do testowania przemysłowych wyrobów elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Istotnym wymaganiem stawianym przemysłowym systemom pomiarowym wyrobów elektrycznych jest zachowanie szczególnie wysokiego poziomu ufności do wyników kontroli parametrów wyrobów, które są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem ich użytkowania. Wymagania te implikują konieczność zapewniania jak najmniejszych wartości niepewności pomiarów tych parametrów i oczywiście dostarczania odpowiednic[...]

System do kontroli jakości kondensatorów przeciwzakłóceniowych

Czytaj za darmo! »

Opracowanie poświęcone jest systemowi przeznaczonemu do sprawdzania rodziny kondensatorów sieciowych, produkowanych w firmie Miflex, Kutno. Kondensatory sieciowe są stosowane powszechnie w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Są wytwarzane w dużych seriach produkcyjnych. W ramach procesu produkcyjnego wszystkie egzemplarze kondensatorów podlegają testowaniu. Operacje pomiarowo-kont[...]

Zastosowanie detektorów UV do budowy uniwersalnych mierników promieniowania

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie UV znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, w medycynie, w przemyśle zbrojeniowym i biotechnologii. W medycynie promieniowanie UV, oprócz zastosowań do sterylizacji pomieszczeń jest między innymi wykorzystywane w diagnostyce nowotworów. Przykładem szczegółowym zastosowań promieniowania UV może być kontrola procesów spalania. Oprócz ist[...]

System do kontroli jakości kondensatorów przeciwzakłóceniowych

Czytaj za darmo! »

W referacie opisany jest system przeznaczony do testowania kondensatorów przeciwzakłóceniowych. W referacie opisano składowe systemu: podsystem pomiarowy, podsystem mechatroniczny i podsystem informatyczny. Przedstawiono główne problemy związane z jakością testowania oraz sposoby ich rozwiązania. Abstract. This paper presents system applied for testing of noise suppressing capacitors. The system components like measurement, mechatronic and control subsystems have been described. The main problems related to quality testing together with solutions for their solving have been described. (System applied for testing of noise suppressing capacitors) Słowa kluczowe: kontakty teleskopowe, układ kontroli kontaktów, mechatronika, sterowniki PLC Keywords: spring contacts, contact checking mod[...]

 Strona 1