Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JERZY MARKS"

Metoda i aparatura do wzorcowania helowych nieszczelności wzorcowych

Czytaj za darmo! »

Coraz powszechniejsze wprowadzanie i utrzymanie systemu zarządzania jakością, zgodnego z odpowiednimi normami ISO [1,2], stawia określone wymagania wyposażeniu pomiarowemu, stosowanemu podczas procesów wytwarzania wyrobów bądź eksploatacji instalacji. Zgodnie z tymi wymaganiami koniecznym jest, aby stosowane wyposażenie pomiarowe było objęte systemem potwierdzenia metrologicznego. Potwierdzenie metrologiczne określone jest jako zbiór operacji wymaganych do zapewnienia zgodności danego obiektu pomiarowego z wymaganiami wynikającymi z jego zastosowania. Potwierdzenie to obejmuje między innymi wzorcowanie, etykietowanie (odpowiednie oznakowanie) i zabezpieczenie danego obiektu wyposażenia pomiarowego. Wyposażeniem pomiarowym tego typu są również helowe wykrywacze nieszczelności [...]

Spektrometr mas wyładowania jarzeniowego z analizatorem kwadrupolowym - budowa i parametry

Czytaj za darmo! »

Spektrometr mas wyładowania jarzeniowego (Glow Discharge Mass Spectrometer - GDMS) jest urządzeniem przeznaczonym do analizy składu pierwiastkowego takich materiałów, jak: metale, stopy metali, izolatory i półprzewodniki. Może być również zastosowany do analizy profilowej. Cały proces analizy jest skomputeryzowany, tak że czynności manualne są ograniczone do minimum. Wynikiem analizy jest s[...]

 Strona 1