Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ LACHMAN"

Potencjał zastosowania pomp ciepła w kontekście rozwoju technologii OZE i celów pakietu energetyczno klimatycznego


  Omówiono niezbędne działania, które powinny być podjęte w Polsce w celu rozpowszechnienia technologii pomp ciepła. Zwrócono uwagę na szczególne znaczenie pomp ciepła w realizacji ustaleń pakietu energetyczno-klimatycznego 3 x 20 oraz rozwoju inteligentnego sterowania systemami energetycznymi (smart grid i smart metering).Sukces pomp ciepła na wielu rynkach europejskich i sytuacja w Polsce Mimo, że technologia pomp ciepła znana jest od ponad 100 lat, sprężarkowe pompy ciepła w instalacjach grzewczych zaczęto stosować na szerszą skalę w Europie na początku lat 70. XX wieku, ale dopiero od połowy lat 90. można mówić o trwałym i szybkim rozwoju tej korzystnej ekonomicznie i ekologicznie technologii. Obecnie w Szwecji i Szwajcarii udział instalowanych pomp ciepła w nowych budynkach wynosi ponad 80% (dane wg organizacji SVEP i FWS). W wielu krajach, takich jak: Austria, Francja, Finlandia, Niemcy, Norwegia, udział pomp ciepła w segmencie nowych budynków zawiera się w przedziale między 25 a 70%. Według szacunków Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC), udział sprzedaży pomp ciepła w nowych budynkach w 2009 r. w Polsce stanowi zaledwie 4%, a liczba sprzedanych pomp ciepła wyniosła ok. 8 000 szt. rocznie. Wartość ta obejmuje pompy ciepła typu powietrze/woda, woda/woda, solanka/woda, powietrze/ powietrze oraz pompy gruntowe z bezpośrednim odparowaniem zarówno do ogrzewania, jak również tylko do przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obecnie, liczba sprzedawanych pomp ciepła w Polsce jest zbliżona do poziomu sprzedaży w Niemczech sprzed 10 lat. W 2000 roku w Niemczech sprzedawano ok. 5 000 szt. pomp ciepła. W ciągu 9 lat (w latach 2000 - 2009) liczba sprzedawanych urządzeń wzrosła tam ponad 14 - krotnie (do ok. 70 000 szt.). Oznacza to średni roczny wzrost rynku na poziomie ok. 35%. Podobnego wzrostu rynku (między 25 a 35% rocznie) można spodziewać się również w Polsce. Aby tak się stało, należy pokonać istnie[...]

Jak wpłyną wymogi ecodesign i oznakowania energetycznego na rynek kotłów gazowych po 2015 r.


  OZNAKOWANIE klasami energetycznymi urządzeń zużywających energię, stosowane jest już powszechnie w Europie. Dotyczy to nie tylko urządzeń AGD, takich jak lodówki, pralki, ale również pomp obiegowych c.o. i klimatyzatorów. 13 marca 2013 roku Komisja Europejska zakończyła prace nad przepisami dotyczącymi wymagań etykietowania energetycznego kotłów i urządzeń grzewczych zasilanych gazem, olejem i energią elektryczną. Przepisy te powinny ukazać się w maju lub czerwcu 2013, po wcześniejszej pozytywnej decyzji Parlamentu Europejskiego. Równolegle, pojawiło się rozporządzenie o wymogach ekologicznych dotyczących tej samej grupy urządzeń grzewczych. Według ekspertów, w opisywanych przepisach nie powinny wystąpić już żadne zasadnicze zmiany. W maju lub czerwcu br. mogą zostać one opublikowane w oficjalnym dzienniku Unii Europejskiej. Powody wprowadzenia europejskiego oznakowania energetycznego i wymogów ecodesign dla urządzeń grzewczych W ostatnich latach na wielu europejskich rynkach utrwaliła się sprzedaż urządzeń grzewczych o stosunkowo niskiej efektywności. Można też zauważyć niewielkie udziały rynkowe urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła) oraz kogeneracyjnych. Jednym z głównych powodów swoistego "zabetonowania" się rynków urządzeń grzewczych jest to, że podstawą decyzji użytkowników końcowych o zakupie produktów są ceny, a nie koszty całkowitego cyklu życia. Ponadto, informacje na temat energooszczędności przekazywane potencjalnym nabywcom są często niewystarczające, co prowadzi do wyraźnej asymetrii informacji między producentami a użytkownikami końcowymi, szczególnie, gdy w przyszłości połączone będą ze sobą kolejne urządzenia i technologie. Innym problemem jest występowanie wzajemnie wykluczających się interesów, na przykład: właściciel budynku, który kupuje i instaluje urządzenie grzewcze, może dążyć do obniżenia kosztów zakupu urządzeń, ale najemca może płacić w [...]

 Strona 1