Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ RUSIECKI"

Badanie szczelności przepustnicy wielopłaszczyznowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Istotnym kryterium doboru przepustnicy jest jej zdolność do zatrzymania wypływu powietrza z kanału określana mianem szczelności. W artykule zaprezentowano sposób i wyniki badań szczelności przepustnicy wielopłaszczyznowej, wykonanych na podstawie normy PN-EN 1751: 2002 "Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających" [1]. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych wyznaczono linię trendu strumienia przecieku powietrza przez badaną przepustnicę oraz określono klasę jej szczelności.1. Wstęp Przepustnica powietrza jest nieodzownym elementem systemów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, pozwalającym na regulację strumienia przepływającego powietrza lub też jego odcięcie. Istotnym kryterium doboru przepustnicy jest więc jej zdolność do zatrzymania wypływu powietrza z kanału, określana mianem szczelności. Metody badania i wzorcowania przepustnic regulacyjnych i zamykających stosowanych w systemach rozprowadzenia powietrza przy różnicy ciśnienia do 2 000 Pa, określone zostały w normie PN-EN 1751: 2002 "Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających" [1]. Zgodnie z przytoczoną normą rozróżnia się 5 klas szczelności przepustnicy: 0 (najniższa - bez wymagań w zakresie szczelności), 1, 2, 3 i 4 (najwyższa). Porównując przykładowo strumień objętości przecieku powietrza przez zamkniętą przepustnicę na jednostkę powierzchni przekroju poprzecznego przewodu, na podstawie zawartej w przytoczonej normie klasyfikacji szczelności przepustnic w pozycji zamkniętej, przy ciśnieniu w kanale wentylacyjnym na poziomie 400 Pa, dla przepustnicy o klasie szczelności 4 otrzymamy wartość około 3,5 l/(s m2), natomiast dla przepustnicy o klasie szczelności 1 aż 450 l/(s m2) (czyli prawie 130 razy więcej). Z przedstawionego porównania widać, że szczelność przepustnicy o najwyższej klasie szczelności jest istotni[...]

 Strona 1