Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt Kulhawik"

Ocena stosowanych na PKP rozwiązań w ochronie ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zapewnieniem wyłączalności zwarć doziemnych w obwodach zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego przez zastosowanie tyrystorowych ograniczników niskonapięciowych wielokrotnego działania. Na podstawie kilkunastoletniej eksploatacji tego systemu w warunkach PKP omówione zostały zasady działania poszczególnych elementów, które zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo ludzi i ochronę urządzeń w strefie oddziaływania trakcji elektrycznej prądu stałego. System zasilania trakcji elektrycznej 3 kV prądu stałego stosowany w PKP ma oba bieguny izolowane od ziemi. Biegun dodatni, który ma pełną izolację, na poziomie napięcia znamionowego 3 kV jest połączony z siecią jezdną. Biegun ujemny, który ma izolację do ziemi, na poziomie 1 kV jest [...]

Ograniczenie prądów błądzących przez rozdzielenie uziomów systemu energetyki zawodowej od energetyki kolejowej, tramwajowej i metra DOI:10.15199/74.2017.4.5


  Aktualnie stosowane standardy zasilania urządzeń kolejowych, tramwajowych i metra przez energetykę zawodową powodują metaliczne połączenie wszystkich tych uziomów między sobą przez żyły powrotne kabli SN lub przewodem PE lub PEN kabli niskiego napięcia. Takie połączenia umożliwiają przepływ prądów błądzących między systemem kolejowym, tramwajowym i metra przez system uziomów energetyki zawodowej. Stwarza to możliwość pojawiania się prądów błądzących na terenie całych aglomeracji, stwarzając zagrożenie elektrokorozją podziemnych instalacji metalowych. W artykule przedstawiono sposób zasilania eliminujący takie połączenia. Keywords: earthing systems, electric shocks risk, stray currents, standard demands Current standards of railway, tram and underground systems powered by professional energetics cause metallic links between all earthings via either return lines of SN cables or PE and PEN low voltage cables are presented in the article. Such links enable stray currents to appear in entire agglomerations causing risk of electrocorrosion of metal underground installations. Presented method of electric energy supply eliminates such links. OPRACOWANIA - WDROŻENIA - EKSPLOATACJA Uziom to metalowa elektroda (lub ich zespół) umieszczona w gruncie i mająca styk z elektrolitem glebowym, zapewniającym równomierność rozkładu potencjału w stanach dynamicznego przepływu prądu związanego z wyładowaniem atmosferycznym lub zwarciem doziemnym w systemie zasilania, szczególnie prądem przemiennym. Minimalizowanie rezystancji uziomu i dobór rozkładu zespołu elektrod zapewnia bezpieczeństwo porażeniowe. Trakcja kolejowa, tramwajowa i metro z zasady generują prądy błądzące, co jest nierozerwalnie związane z siecią powrotną systemu zasilania prądem stałym. Współczesne układy zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego są wyposażone w transformatory i zespoły prostownikowe. Dzięki temu zasilane są napięciem przemiennym na poziomie SN lub WN z syste[...]

 Strona 1