Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Jasiński"

Proces utrzymania ruchu maszyn dołowych w aspekcie wykorzystania energii elektrycznej DOI:10.15199/74.2017.3.4


  W artykule zwrócono szczególną uwagę na znaczenie energii elektrycznej, wykorzystywanej w procesie produkcyjnym zakładu górniczego. W kopalniach rud miedzi newralgiczne znaczenie ma zapewnienie ciągłości pracy maszyn dołowych. Ze względu na dużą liczbę maszyn pracujących w KGHM Polska Miedź wdrożono system komputerowy CMMS, wspomagający ich eksploatację. Wymusił on zastosowanie komputerów, także w podziemnych komorach napraw maszyn górniczych, do wprowadzania informacji o ich aktualnym stanie.Niedobór energii elektrycznej może spowodować katastrofalne skutki. Ludzie są od niej wręcz uzależnieni - zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Ilość zużywanej energii stanowi informację zwrotną o jakości życia - im większe zużycie, tym wyższy poziom życia społeczeństwa danego kraju, jak również - im większe zużycie energii, tym większy zakład i tym większa produkcja. W tab. I zaprezentowano zużycie energii elektrycznej w wybranych krajach. Kopalnie rud miedzi to ogromna przestrzeń do wykorzystania, dostarczanej sieciami elektroenergetycznymi energii elektrycznej. Kopalnie są jednym z największych odbiorców energii, która umożliwia proces eksploatacji, począwszy od momentu dokonywania nawiertów geologicznych, przez głębienie szybów po prowadzenie eksploatacji pola wydobywczego w podziemiach kopalń [1].Specyfika pracy w kopalniach rud miedzi wprowadza przede wszystkim wysokie wymagania zdrowotne pracownika, wymuszając przymus pracy ludzi silnych i zdrowych. Jest to jeden z ważniejszych problemów dotyczących kadr zakładów górniczych. Z powodu: dużej wilgotności, wysokiej temperatury, normalne jest, że zatrudniać powinno się pracowników doświadczonych z wysokim poziomem wiedzy i umiejętnościami ukształtowanymi na przestrzeni długich lat kariery zawodowej. W tab. II pokaz[...]

Analizy długoterminowych danych jakości energii elektrycznej w ujęciu klastrów danych DOI:10.15199/74.2017.4.4


  W artykule wykazano, że są pewne czynniki mogące znacznie wpłynąć na parametry jakościowe pracy sieci. Do grupy takich czynników należeć może chociażby zmiana konfiguracji układu połączeń albo zmienność zarówno generacji jak i obciążenia. Przy wykazaniu różnic stanów, w jakim znajduje się układ i ocenieniu ich skali można zastosować analizę skupień. Jest ona oparta na metodach grupowania danych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki zastosowania analizy skupień długoterminowych danych jakości energii elektrycznej zarejestrowanych synchronicznie w wybranych polach stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV zlokalizowaną w aglomeracji miejskiejPodstawą oceny jakości energii elektrycznej jest zbiór parametrów zdefiniowanych w literaturze oraz określonych w normach i przepisach [5-7], do których zalicza się parametry napięcia oraz parametry zdarzeń napięciowych. Podział zaburzeń napięcia został zaprezentowany na rys. 1. Obecnie metody badań i pomiarów jakości energii elektrycznej polegają na przeanalizowaniu wybranego, reprezentatywnego okresu. Zwyczajowo przyjmuje się tydzień, który odpowiada normalnej pracy badanego obiektu. Analiza taka może jednak okazać się niewystarczająca i nie odwzorowywać rzeczywistego stanu pracy danego fragmentu sieci. Może tak się zdarzyć z powodu nieuwzględnienia: - zmian układu połączeń, - zmian obciążenia, - zmian generacji. Aby uwzględnić powyższe czynniki należy wprowadzić zasady grupowania danych. Działania te polegają na podziale zbioru zmiennych (danych pomiarowych) na podzbiory (grupy, klastry, skupienia). Literatura [1-4, 8] opisuje możliwości i zasady tworzenia klastrów. Wybrane metody aglomeracji danych zostały zaprezentowane na rys. 2. Mgr inż. Michał Jasiński (michal.jasinski@pwr.edu.pl), dr hab. inż. Tomasz Sikorski prof. PWr - Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, mgr inż. Jacek Karpiński, mgr inż. Marek Zenger - TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu NAPIECIE ZABURZENIA[...]

 Strona 1