Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Zybert"

Przepływowy ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi DOI:


  Podgrzewanie płynów infuzyjnych jest działaniem koniecznym w przypadku grupy pacjentów narażonych na hipotermię, spowodowaną zbyt szybkim wychłodzeniem organizmu w stosunku do jego zdolności wytwarzania ciepła, w sytuacji infuzji zimnych płynów. Pacjentami szczególnie narażonymi są w głównej mierze dzieci, osoby niewydolne krążeniowo (arytmia), czy poddane długotrwałym zabiegom chirurgicznym. Zastosowanie podgrzewacza wydatnie podwyższa bezpieczeństwo chorych, jak również zwiększa efektywność terapii. Przepływowy ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi znajduje swoje zastosowanie na oddziałach: intensywnej terapii, kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, w szerokim zakresie infuzji poprzez infuzje nosowe i dożylne oraz transfuzje krwi. Praca podgrzewacza płynów infuzyjnych, kontrolowana za pomocą sterownika mikroprocesorowego, polega na podgrzewaniu płynu do zadanej temperatury i jej stabilizacji. Pakiet sterujący zbudowany na bazie mikrokontrolera z serii STM32 z rdzeniem ARM Cortex M3, zarządza pracą urządzenia. W cyk[...]

Próby zastosowania systemu eksperckiego w automatycznej analizie pracy wyłącznika


  Wyłącznik to jedna z najważniejszych części systemu sieci energetycznej. Z uwagi na jego kluczową rolę musi zapewnić jak najbardziej niezawodne działanie, gdyż jego uszkodzenie może mieć poważne konsekwencje dla poprawnej pracy i bezpieczeństwa systemu energetycznego. Z tego powodu stan techniczny każdego wyłącznika powinien być regularnie testowany. Jednak w rzeczywistych warunkach zważywszy na duże rozmiary sieci i fizyczne umiejscowienie jej elementów w trudno dostępnych miejscach, przeprowadzanie częstych inspekcji jest organizacyjnie niemożliwe do zrealizowania lub ekonomicznie nieuzasadnione. Z tego powodu w praktyce wiele elementów sieci energetycznej funkcjonuje bez nadzoru technicznego przez wiele lat, a wczesne oznaki ich zużycia, które mogłyby zapobiec przyszłym większym awariom, pozostają w ukryciu dla operatora systemu. Problemem w omawianej kwestii jest typowa metodyka diagnostyki elementów sieci, która wymaga obecności ekipy serwisowej i manualnego podłączenia przenośnego aparatu testującego. W przypadku wyłączników dodatkowo należy przerwać działanie testowanego egzemplarza i wymusić jego operacje tak, aby móc zarejestrować przebiegi diagnostyczne. Niniejszy artykuł przedstawia nowe podejście do problemu diagnostyki elementów sieci energetycznej poprzez zaangażowanie zaawansowanych technik przetwarzania sygnału oraz metod opartych o działanie systemu ekspertowego. W przedstawianym przykładzie system akwizycji przebiegów na bieżąco monitoruje sygnały generowane przez wyłącznik podczas jego pracy. Ciąg danych w postac[...]

Pneumatyczny interaktywny inhalator z wizualizacją procesu inhalacji DOI:


  Interaktywny inhalator przeznaczony jest do leczenia dróg oddechowych ludzi w szerokim przedziale wiekowym, od kilku miesięcznego dziecka do dorosłego człowieka. Inhalator przystosowany jest do podawania pacjentowi ściśle określonych, zaprogramowanych dawek leku podczas pracy synchronicznej. Generowane dawki leku zsynchronizowane są z oddechem pacjenta i podawane są w pierwszej części fazy wdechu - tak aby jak największa ilość aerozolu skutecznie dotarła i zdeponowała się w dolnych drogach oddechowych. Inhalator doskonale nadaje się do leczenia dróg oddechowych lekarstwami o dużym stężeniu. Interaktywny inhalator może być wykorzystywany w szpitalach oraz placówkach służby zdrowia ukierunkowanych na leczenie chorób płucnych oraz przez osoby prywatne wymagające skutecznej i częstej aerozoloterapii. Inhalator wyposażony jest w pamięć i ma możliwość zapamiętania 30 indywidualnych programów inhalacji. Zapisane w pamięci inhalatora programy w celu łatwiejszego znalezienia interesującego nas programu inhalacji mogą być sortowane po następujących parametrach: TI - typ inhalacji, Lat/kg - sortowanie przebiega w pierwszej kolejności po wieku, a następnie po wadze pacjenta, Nazwa leku - sortowanie po nazwie leku użytego w programie inhalacji. Inhalator jest w stanie pracować w trzech trybach, każdy ZASILACZ 230VAC -> 13,5VDC układ wytwarzania pulsacji sterownik mikroprocesorowy + pamiec kolorowy wyswietlacz graficzny z rezystancyjnym panelem dotykowym układy peryferyjne inhalatora sprezarka elektrozawór zasilacz 5VDC sterownik sprezarki detektor wdechu zasilacz 3,3VDC sterownik elektrozaworu głowica nebulizujaca Rys. 1. Schemat blokowy interaktywnego inhalatora Fig. 1. Interactiv[...]

 Strona 1