Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aneta Sawicka"

(Nie)widoczne bezpieczeństwo Potwierdzenie jakości i rozwój oświetlenia awaryjnego DOI:


  Oświetlenie awaryjne jest częścią naszej codzienności. Otacza nas w biurach, centrach handlowych, na stadionach i dworcach. Jest powszechne i niemal niezauważalne, a jego wysoka jakość to często sprawa życia lub śmierci. Co zatem sprawia, że dany produkt jest wart uwagi? Jakimi drogami może podążyć rynek w poszukiwaniu doskonalszych rozwiązań?Na początek warto zadać sobie najbardziej podstawowe pytanie - czym jest oświetlenie awaryjne? Oświetlenie awaryjne uruchamia się, gdy główne zasilanie budynku zawodzi. Jego podstawowym zadaniem jest wskazanie drogi ucieczki w sytuacji zagrożenia. Mimo ciągłego rozwoju i coraz większej złożoności systemów, ich podstawowymi cechami zawsze muszą być jakość i bezpieczeństwo. Oświetlenie awaryjne podlega wielu przepisom prawa polskiego, m.in.:  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętr znych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te określają, czym jest oświetlenie awaryjne, gdzie powinno zostać zastosowane oraz jak długo powinno działać. Dodatkowo rozporządzenie M[...]

 Strona 1