Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Weber"

Julian Leopold Ochorowicz (1850-1917)


  Julian L. Ochorowicz urodził się 23 lutego 1850 r. w Radzyminie k. Warszawy. Pochodził z rodziny nauczycielskiej, jego ojcem był Julian (1815-1855) - inspektor Instytutu Nauczycieli Elementarnych w Radzyminie, matką - Jadwiga Teresa (1828-1878) z d. Sumińska, przełożona Maryjnego Instytutu Wychowania Panien przeniesionego do Warszawy z Puław w 1862 r. W 1859 r. J.L. Ochorowicz rozpoczął naukę w III Gimnazjum Męskim w Warszawie, jednak swoją naukę musiał kontynuować w Gimnazjum w Lublinie, gdzie w 1864 r. w wyniku represji po powstaniu styczniowym, przesiedlono Jego matkę. W 1866 r. ukończył Gimnazjum Lubelskie i zapisał się na Wydział Filologiczno-Historyczny Szkoły Głównej Warszawskiej, ale po roku (z powodu zainteresowań) przeniósł się na Oddział Przyrodniczy Wydziału Fizyko-Matematycznego. Będąc jeszcze studentem Wydziału Filologiczno-Historycznego w 1867 r. wygrał konkurs na rozprawę o metodzie badań psychologicznych. W 1872 r. ukończył studia na Oddziale Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, który powstał w miejsce zlikwidowanej Szkoły Głównej. Temat Jego pracy dyplomowej brzmiał: "O mózgu ludzkim, jego rozmiarach u pierwotnych, starożytnych i dotąd żyjących plemion i narodów". Tego samego roku odbył podróż do Anglii i Francji. Z początkiem 1873 r. rozpoczął studia uzupełniające na Uniwersytecie w Lipsku w zakresie filozofii, nauk przyrodniczych i psychologii. W 1874 r. uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytecie w Lipsku, na podstawie rozprawy: "O warunkach świadomości (Bewusstsein in Menschen seine Bedingungen Und Gesetze)". Odtąd prowadził do końca życia niezwykle intensywną i bogatą działalność w różnych dziedzinach, zapisując się w trwały sposób na kartach dziejów nauki polskiej. W latach 1868-1875 razem z Aleksandrem Świętochowskim współtworzył ruch pozytywistyczny w Warszawie. W latach tych redagował również czasopisma: Niwa, Opiekun Domowy oraz Bibliotekę Filozofii Pozytywnej. W 1875 r. J.L. [...]

Zygmunt Okoniewski (1877-1936), pionier polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i transformatorów w 140. rocznicę urodzin DOI:10.15199/74.2017.7.5


  Początkowe lata Pracę zawodową rozpoczął od krótkiej praktyki w firmie Towarzystwo Udziałowe Fabryk Wyrobów Metalowych Rohn-Zieliński i Spółka w Warszawie. W tym czasie nawiązał również współpracę z firmą Franz Seiffert und Co. A.G. w Berlinie i jako jej przedstawiciel otworzył własne biuro armatur i rurociągów w Petersburgu. W 1907 r., w wieku 30 lat, objął przedstawicielstwo szwajcarskiego koncernu elektrotechnicznego Brown Boveri Co. i założył własne biuro techniczne w Warszawie. Prowadził je pod nazwą Biuro Techniczne inż. Z. Okoniewskiego z oddziałem w Sosnowcu. Po wybuchu I wojny światowej w 1914 r. Okoniewski przeniósł biuro do Kijowa. W tym czasie działał również na polu społecznym wśród tamtejszej Polonii, m.in. jako prezes Stowarzyszenia Techników Polaków oraz jako członek Polskiego Towarzystwa Naukowego w Kijowie. Brown Boveri w Polsce W 1918 r. powrócił do Warszawy i ponownie otworzył biuro techniczne pod nazwą Biuro Techniczne inż. Z. Okoniewskiego Jeneralna Reprezentacja Towarzystwo Akcyjne Brown Boveri i Co. w Badenie - Szwajcaria. W zamieszczonej reklamie w Przeglądzie Technicznym (1920, nr 10, s. 37) tak przedstawiono oferowane w nim usługi: (…) trakcja elektryczna, tramwaje, kolejki podjazdowe, centrale elektryczne, turbodynamo prądu stałego i zmiennego, motory, turbokompresory, tablice rozdzielcze, maszyny wyciągowe do kopalń. W 1920 r. centrala w Baden (Szwajcaria, kanton Argowia) upoważniła Okoniewskiego do podjęcia wstępnych kroków zmierzających do utworzenia w Polsce spółki akcyjnej. Szwajcarskie Towarzystwo Akcyjne Brown Boveri zostało założone w 1891 r. przez Charlesa Browna i Waltera Boveri. Szybko zdobyło ono światową renomę i skierowało się poza granice macierzystego kraju. Na początku lat 30. XX w., oprócz trzech szwajcarskich, miało 11 przedstawicielstw zagranicznych m.in.: w Anglii, Włoszech, Francji, Norwegii i Stanach Zjednoczonych. Starania Okoniewskiego zakończyły się sukcesem i pow[...]

 Strona 1