Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Mielnik"

Wstępna analiza efektywności wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do modelowania sygnału czasowego napięcia generatora udaru kombinowanego DOI:10.15199/74.2017.7.2


  Pomiary, wykonywane w warunkach laboratoryjnych, mające na celu sprawdzenie skuteczności działania projektowanych układów ochrony przeciwprzepięciowej - są końcowym etapem badań i decydują o dopuszczeniu tych układów do użytkowania [12, 13, 15]. Tego typu badania wykonuje się z zastosowaniem m.in.: generatora udaru kombinowanego o przebiegu napięciowym 1,2/50 μs, prądowym 8/20 μs i efektywnej impedancji wyjściowej 2 Ω ± 10%. Na podstawie dokumentacji generatora oraz normy PN-EN 61000-4 - kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) [10] 5: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary (2014 r.), na rys. 1 przedstawiono schemat zastępczy generatora udaru kombinowanego [9, 10]. Pomiar sygnału wyjściowego generatora udaru kombinowanego Na potrzeby opracowania modelu czasowego sygnału napięcia na wyjściu generatora udaru kombinowanego przeprowadzono badania eksperymentalne, stosując generator udarowy Haefely PC6-288.1 i filtr Haefely FP 20/3-3.2 [15]. Rejestrację napięć udarów przeprowadzano za pomocą czterokanałowego oscyloskopu cyfrowego LeCroy LS-140, umożliwiającego rejestrację przebiegów w paśmie częstotliwości do 100 MHz, z dokładnością podstawy czasu 0,01%. Oscyloskop zasilono przez transformator separujący typu Tma 630S. Do pomiarów zastosowano sondę LeCroy 6 kV, 50 MΩ, 1000:1. Błąd pomiaru napięcia sondą wynosił ±0,1% dla napięcia stałego i ±2% dla napięcia przemiennego o częstotliwości do 100 MHz. W badaniach charakterystyk układów ochrony przepięciowej i ich elementów składowych [15] ważną rolę odgrywa powtarzalność wymuszeń udarowych. W celu sprawdzenia powtarzalności wyników pomiarów, na wstępie wykonano rejestrację dwudziestu pięciu wymuszeń dla każdego udaru napięciowego 1,2/50 μs dla U = 1 kV. Wyniki pomiarów zapisywano w formacie PSPICE®, wybierając ostatecznie ten pakiet jako podstawowe narzędzie obróbki danych. Dr inż. Marek Dudzik (marekdudzik@pk.edu.pl) - Instyt[...]

 Strona 1