Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kwapisz"

Badania symulacyjne efektywności wybranych algorytmów EAZ

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody badania skuteczności działania algorytmów decyzyjnych zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych przy użyciu programów symulacyjnych. Zaprezentowano przykład analizy działania admitancyjnych zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Abstract. This paper presents methods of simulation research of efficiency decision algorithms of power system protection systems against phaseto- ground faults The example of evaluation of operating efficiency of the phase-to-ground admittance protection algorithm is also presented. (Simulation Research of Efficiency of the Selected Algorithms of the Power System Protection Automatics). Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, algorytmy decyzyjne, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, ocena skuteczności. Keywords: phase-to-earth faults, decision’s algorithms, power system protection automatics, efficiency assessment. Wstęp Stosowane obecnie układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) pomimo ciągłego udoskonalania i stosowania nowoczesnych technologii w ich konstrukcji nie zapewniają stuprocentowej skuteczności w eliminacji występujących w systemie elektroenergetycznym zwarć. Specyfika konstrukcji poszczególnych elementów i urządzeń systemu elektroenergetycznego powoduje, że zjawiska elektromagnetyczne towarzyszące wielu rodzajom występujących zwarć silnie zniekształcają sygnały pomiarowe. Wpływa to negatywnie na efekty działania algorytmów decyzyjnych automatyki EAZ, a w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowego zadziałania lub braku zadziałania automatyki zabezpieczeniowej. Znaczna liczba zwarć występujących w napowietrznych sieciach średniego napięcia nie zostaje z tego powodu prawidłowo wykryta i wyeliminowana przez układy EAZ. Opracowane na przestrzeni ostatnich lat w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej systemy zabezpieczeń admitancyjny[...]

 Strona 1