Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Granatowicz"

80 lat istnienia Oddziału Poznańskiego SEP – 90 lat działalności stowarzyszeniowej

Czytaj za darmo! »

W ubiegłym (2008) roku Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich obchodził jubileusz 80-lecia swojego istnienia. Geneza powstania Oddziału sięga jednakże znacznie wcześniejszego okresu. Organizowanie się elektryków polskich rozpoczęło się bowiem już w końcu XIX wieku, na ziemiach rozdzielonych jeszcze na trzy zabory. Pierwsze koła elektryków powstały jako sekcje lub wydziały istniejących wtedy organizacji ogólnotechnicznych. Elektrycy poznańscy skupiali się w utworzonym w 1896 r. Wydziale Przyrodników i Techników Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. W 1907 r. powstało w Poznaniu Towarzystwo Techników Polskich, obejmujące zasięgiem obszar ówczesnego Księstwa Poznańskiego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polacy wznowili działalność w zmienionej postaci jako[...]

 Strona 1