Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Brykalski"

Profesor Jan Purczyński - uczony, organizator, nauczyciel..., starszy Kolega - 50 lat pracy na 70-letnim Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie DOI:


  Kolejne okrągłe rocznice związane z aktywnością zawodową są zawsze okazją do wspomnień, refleksji i podsumowań. Nieczęsto taka refleksja dotyczy półwiecza zatrudnienia i udanej kariery zawodowej u tego samego pracodawcy. W tym kontekście, prof. dr hab. inż. Jan Purczyński może uznać minione lata, spędzone w murach Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - za lata wyjątkowo owocne i dające z pewnością solidne podstawy do poczucia zawodowego spełnienia. O ludziach świadczą fakty… O prof. Janie Purczyńskim jako uczonym świadczy dorobek naukowy - ten publikowany i ten niepublikowany oraz godna pozazdroszczenia, błyskotliwa kariera. O dorobku organizacyjnym Profesora świadczą nie tylko pełnione z wyboru, najwyższe funkcje na uczelniach, kierowanie projektami badawczymi oraz mającymi charakter inwestycyjno-aparaturowy, studiami podyplomowymi, lecz również aktywne uczestnictwo w procesach zachodzących na macierzystym Wydziale Elektrycznym: od wydziału wyłącznie silnoprądowego do wydziału, w którym zadomowiły się prądy słabe i technologie informatyczne oraz pojawili się zainteresowani tymi obszarami studenci. O nauczycielach świadczą ich uczniowie… Prof. Jan Purczyński miał ich wielu. W tym przypadku, szczególne wrażenie robi liczba wypromowanych doktorów oraz ich na ogół udane, późniejsze kariery, mające również wpływ na obecną pozycję Wydziału Elektrycznego. Zwykła życzliwość, bezpośredniość i niestawianie barier to cechy, dzięki którym uczniowie oraz współpracownicy prof. Purczyńskiego mogą o nim mówić "starszy Kolega". O ludziach świadczą fakty. Niech zatem one przemówią… Prof. Jan Purczyński urodził się 20 stycznia 1944 r. w Brodnicy. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Szczecinie rozpoczął w roku 1961 studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, które ukończył w roku 1966, uzyskując tytuł zawodowy magistra[...]

Properties of different representations of electroretinograms

Czytaj za darmo! »

This paper discusses an application of classification algorithms for electroretinogram identification. These signals are 1-D electrical responses of human retina for a light stimulus and are used in ophthalmology for diagnostic purposes. The authors studied the application of multilayer perceptrons (MLP) for distinction between healthy and pathological recordings. Three different representations[...]

Evaluation of the accuracy of hysteresis models by the use of relative residual analysis

Czytaj za darmo! »

Quantitative evaluation of the quality of hysteresis models is expressed by the relative residual inaccuracy of computed hysteresis loops. The same criterion is used for the optimization of model parameters. For typical hysteresis loops the analysis may be limited to five characteristic points along the upper branches of successive symmetrical loops. Streszczenie. Ocena ilościowa jakości modelu[...]

Application of analytical hysteresis model in OPTIMA program

Czytaj za darmo! »

OPTIMA program enables analysis of electric circuits by standard models and models introduced by the user. Simpler circuits containing ferromagnetic cores and supplied by sinusoidal currents or voltages may be reasonably described by analytical model based on the central symmetry of hysteresis curves. Streszczenie. Program OPTIMA umożliwia analizę obwodów elektrycznych za pomocą standardowych i wprowadzonych przez użytkownika modeli elementów obwodu. Prostsze obwody zawierające cewkę z rdzeniem ferromagnetycznym a zasilane prądem lub napięciem sinusoidalnym można dość dokładnie opisać za pomocą modelu opartego na centralnej symetrii krzywych histerezy.(Zastosowanie programu OPTIMA do opisu materiałów ferromagnetycznych). Keywords: hysteresis, iron-core inductor, simulation. Słowa k[...]

 Strona 1