Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Semla"

Cyfrowe zabezpieczenia szyn zbiorczych dla rozdzielni wysokich i najwyższych napięć DOI:10.15199/74.2015.9.13


  W artykule przedstawiono zabezpieczenia szyn zbiorczych rozdzielni WN i NN produkowane przez spółkę ZPrAE, cyfrowe algorytmy zaimplementowane w zabezpieczeniach TSL-9r oraz TSL-11. Przedstawiony jest opis działania członów pomiarowych oraz sposób obliczania wielkości kryterialnych niezbędnych do poprawnego działania zabezpieczenia szyn zbiorczych. Zabezpieczenie szyn zbiorczych przeznaczone jest do szybkiego i selektywnego wyłączenia wszystkich pól danego systemu lub sekcji rozdzielni w przypadku zwarcia na szynach zbiorczych. Zabezpieczenie powinno obejmować strefą działania: szyny zbiorcze, odłączniki szynowe i wyłączniki. Granicą działania jest miejsce zainstalowania przekładników prądowych. Zwarcia na szynach występują stosunkowo rzadko, jednakże wystąpienie takich zwarć zawsze powoduje poważne skutki, gdyż szyny zbiorcze stanowią węzeł systemu elektroenergetycznego. Awaryjne wyłączenie z pracy transformatorów dużej mocy, bloków generator- transformator lub linii najwyższych napięć w wielu przypadkach prowadzi do naruszenia równowagi systemu elektroenergetycznego. Wskutek działań dynamicznych i cieplnych urządzenia mogą ulegać znacznym uszkodzeniom lub nawet całkowitemu zniszczeniu. W celu zmniejszenia skutków awarii będących wynikiem zwarć na szynach zbiorczych konieczne jest stosowanie zabezpieczeń działających możliwie jak najszybciej, z dużą czułością, jak również dużą niezawodnością [3]. Z historycznego punktu widzenia, producenci analogowych automatyk zabezpieczeniowych opierali swoje rozwiązania zabezpieczeń szyn zbiorczych na następujących algorytmach decyzyjnych: - nadprądowe - stosowane w rozdzielniach średniego napięcia, w których szyny zbiorcze są zasilane jednostronnie. - różnicowe małoimpedancyjne niestabilizowane - działanie zabezpieczenia oparte jest na zasadzie pomiaru różnicy między sumą prądów dopływających oraz sumą prądów wypływających z szyn zbiorczych. Brak stabilizacji uniemożliwia czułe nastawie[...]

 Strona 1