Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta GRUSZKA"

Koncepcja myślenia opartego na ryzyku w świetle wymagań standardu IATF 16949:2016 DOI:


  Rozwój w przemyśle samochodowym wymaga zmian w standardach obowiązujących w świecie motoryzacji. Jedną z najbardziej kluczowych na przestrzeni ostatniego roku była publikacja IATF 16949:2016. Jednak wydanie nowego standardu to dopiero "trigger", wywołujący ciąg zdarzeń z perspektywy wielu organizacji, które muszą spełnić określone warunki zgodnie ze strategią przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 (patrz: www.iatfglobaloversight.org). Zarówno przed certyfikowanymi organizacjami, jak i przed jednostkami certyfikującymi oraz auditorami, rozciąga się perspektywa konieczności dostosowania funkcjonujących procesów do wymagań nowego standardu. Proces uzyskiwania i aktualizacji uprawnień oraz kompetencji przez auditorów trzeciej strony wciąż trwa, a wizja utraty ważności certyfikatu na zgodność z wymaganiami ISO/TS 16949:2009 we wrześniu 2018 roku powoduje, że organizacje motoryzacyjne podejmują szereg działań. Biorąc pod uwagę swojego rodzaju presję czasową, ilość oraz znaczenie nowych i rozszerzonych wymagań nowego standardu, można śmiało stwierdzić, że wysoce rekomendowane jest, aby organizacje jak najszybciej zainteresowały się zapoznaniem się z nowym standardem poprzez uzyskanie odpowiedniego przeszkolenia pracowników oraz zdefiniowały strategię przejścia wraz z uwzględnieniem ram czasowych. Omawiając zagadnienia standardu ISO 9001:2015, nie sposób pominąć niezwykle istotnej kwestii związanej z zastosowaniem podejścia opartego na ryzyku w organizacji. Koncepcja ta ma na celu implementację w organizacjach myślenia opartego na analizie ryzyka poprzez podejmowanie działań, mających na celu osiągnięcie najlepszego rezultatu. Konieczność przeprowadzania analizy ryzyka od zawsze znajdowała się w normie ISO 9001, jednakże nowa rewizja podwyższa poprzeczkę, podkreśla rangę i odwołuje się do konieczności implementacji tego podejścia w całym systemie zarządzania jakością. Myślenie oparte na analizie ryzyka sprawia, że[...]

 Strona 1