Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Józef GRUSZKA"

Zarządzanie jakością w motoryzacji według standardu IATF 16949:2016 w ujęciu procesowym DOI:10.15199/48.2017.11.1


  Globalny przemysł motoryzacyjny ciągle wymaga światowej klasy jakości produktów, produktywności i konkurencyjności, a także ciągłego doskonalenia. Aby to osiągnąć, koncerny samochodowe wymagają od swoich dostawców wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania jakością. Ich interesy reprezentuje International Automotive Task Force (IATF). Celem nowego standardu zarządzania jakością IATF 16949:2016 w branży przemysłu motoryzacyjnego jest rozwój systemu zarządzania jakością, zapewniającego ciągłe doskonalenie, skupionego na zapobieganiu błędom i zmniejszaniu zmienności i strat w łańcuchu dostaw. Standard ten określa podstawowe wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części. Standard IATF nie jest uznawany za samodzielny standard zarządzania jakością, lecz należy go rozumieć jako uzupełnienie normy ISO 9001:2015 i stosować w powiązaniu z tą normą. Celem artykułu jest omówienie propozycji zastosowania podejścia procesowego w powiązaniu z poszczególnymi wymaganiami standardu IATF 16949:2016 w procesach przedsiębiorstwa produkcyjnego. 1. Historia standardu IATF 16949 Wraz w rozwojem systemów jakości opartych o normy serii ISO 9000, branża motoryzacyjna zaczęła dbać o doprecyzowanie szczegółowych wymagań specyficznych dla producentów pojazdów. Wielka Trójka, czyli trzy amerykańskie koncerny samochodowe, wydała dla dostawców amerykańskich i europejskich standard QS 9000, w ślad za którym powstawały analogiczne standardy: niemiecki VDA 6.1, francuski EAQF i włoski AVSQ. W celu osiągnięcia ogólnoświatowej harmonizacji różnych systemów oceny i certyfikacji w łańcuchu dostaw przemysłu motoryzacyjnego w roku 1999 International Automotive Task Force (IATF) wydała specyfikację techniczną ISO/TS 16949 (wydanie pierwsze). Kolejne jej wydania (wydanie drugie 5 2017 L i s t o p a d z roku 2002 i wydanie trzecie z roku 2009) były konieczne zarówno w związku z rozwojem przemysłu motoryzacy[...]

Model kosztów jakości w branży motoryzacyjnej DOI:10.15199/47.2016.11.2


  Zmienna sytuacja na globalnym rynku motoryzacyjnym skłania producentów samochodów i ich dostawców do poszukiwania efektywnych metod i narzędzi wspierających procesy zarządzania. Jednym z nich jest rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Artykuł charakteryzuje branżę motoryzacyjną i obowiązujące ją systemy zarządzania jakością oparte o specyfikację techniczną ISO/TS 16949 oraz prezentuje przykład modelu kosztów jakości. Model zbudowany jest w ujęciu procesowym wprowadzania nowego wyrobu do produkcji i może być stosowany jako narzędzie decyzyjne przez menedżera zarządzania jakością, inżyniera jakości i menedżera produkcji na poziomie operacyjnym.Wprowadzenie Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne charakteryzuje dążenie do doskonałości w warunkach ciągle postępującej globalizacji i internacjonalizacji gospodarki światowej, która polega na poszukiwaniu nowych rynków zbytu, taniej siły roboczej oraz nowych lokalizacji w krajach słabiej rozwiniętych, wdrażając technologie, które się sprawdziły. Przykładem takich zmian są przedsiębiorstwa branży przemysłu motoryzacyjnego, w której 80% produkowanych części na potrzeby montażu nowych samochodów pochodzi od niezależnych producentów, a zaledwie 20% części użytych do montażu pojazdów produkują same koncerny samochodowe. Dominuje rynek dostawców, który musi radzić sobie ze zmianami globalnego otoczenia, reagować na potrzeby koncernów samochodowych i ich klientów oraz tworzyć warunki do wprowadzania zmian. Zmiany te wynikają z rozwoju i innowacji technologicznych, skracania cyklu życia produktów, zmniejszania kosztów produkcji czy krótszych czasów dostaw. Nie bez znaczenia są również tendencje branży do poszukiwań efektywnych metod i narzędzi wspierających procesy zarządzania, np. w zakresie rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz zmian wynikających z nowelizacji obowiązującego standardu specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 w zakresie systemu zarządzania jakością. [...]

 Strona 1