Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Lucyna Olborska"

Rola akredytacji w zapewnieniu jakości w przemyśle rolno-spożywczym DOI:

Czytaj za darmo! »

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników certyfikacji wyrobów, procesów i usług, certyfikacji systemów zarządzania, wzorcowań, badań, inspekcji i kwalifikacji certyfikowanych osób. W branży rolno-spożywczej zarówno w Polsce, jak i w Europie istnieje szereg akredytowanych programów certyfikacji, które mają na celu wspieranie konkurencyjności rynkowej wyrobów objętych usługami certyfikacji oferowanymi przez akredytowane jednostki oceniające zgodność. Akredytacja wspiera zarówno sektory regulowane prawnie, jak i dobrowolne. W branży rolno-spożywczej w obszarze regulowanym, przepisy prawa wymagają uzyskania akredytacji przez jednostki certyfikujące, oceniające wyroby pod względem zgodności z wymaganiami prawnymi. Przykładem jest certyfikacja produkcji ekologicznej, certyfikacja produktów regionalnych i tradycyjnych czy certyfikacja integrowanej produkcji roślin. W realizacji takich procesów jednostka certyfikująca jest zobowiązana do pobierania próbek wyrobów i uwzględniania akredytowanych wyników badań w procesie decyzyjnym. W obszarze dobrowolnym (prywatnym) wymagania względem wy[...]

 Strona 1