Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Roma MARCZEWSKA-KUŹMA"

Zarządzanie jakością i ryzykiem w procesie obsługi klienta DOI:10.15199/48.2017.10.2


  Zmieniającym się uwarunkowaniom gospodarczym zachodzącym w Polsce na przestrzeni XIX-XXI wieku towarzyszyła ewolucja w przyjmowanej przez przedsiębiorstwa orientacji. Niedostatek dóbr konsumpcyjnych, jakim charakteryzował się w gospodarce polskiej okres przedmarketingowy, umożliwiał stosowanie przez przedsiębiorstwa odmiennego od obecnego podejścia do zarządzania produkcją i dystrybucją. Rynek był chłonny, w związku z czym przedsiębiorstwa osiągały zadowalające dochody i zyski, skupiając się początkowo wyłącznie na produkcji, następnie na sprzedaży produktu i tuż przez zakończeniem okresu przedmarketingowego na produkcie, a zwłaszcza na jego ciągłym doskonaleniu. Przedsiębiorstwa nie dostrzegały powodów analizowania wymagań klienta. W konsekwencji takiego podejścia to wyłącznie przedsiębiorstwo określało standardy jakości dla wytwarzanych produktów, które ostatecznie wynikały z założonej wydajności procesu produkcyjnego. Łańcuch wartości przedsiębiorstwa "uwzględniał przede wszystkim zasoby tego przedsiębiorstwa oraz wiodące kompetencje całego układu zarządczego" [15, s. 87]. Okres przedmarketingowy można podzielić na dwie następujące po sobie orientacje. Orientacja produkcyjna trwała w Polsce od drugiej połowy XIX wieku do ok. 1930 roku [9, s. 20]. Wówczas dla przedsiębiorstw liczyła się ilość wyprodukowanego towaru, a nie jego jakość. Sprzedawane produkty były stosunkowo proste i skierowane do przeciętnego nabywcy. Firmy osiągały przewagę 10 2017 Pa ź d z i e r n i k konkurencyjną przez niski koszt wytwarzania. Orientacja sprzedażowa (dystrybucyjna) trwała natomiast do około 1950 r. Zgodnie z tą koncepcją przedsiębiorstwa dążyły do intensyfikacji zbytu towaru, który był tani i wytworzony dla masowego klienta. Orientacja marketingowa rozpoczęła się po zakończeniu II wojny światowej. Przedsiębiorstwa stanęły wtedy przed wyzwaniem zdobycia i utrzymania więzi z klientem, który posiadał zgromadzone oszczędności. W t[...]

 Strona 1