Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Mazur"

Wydział Ogrodniczy UR - historia i teraźniejszość


  Nauczanie ogrodnictwa w Krakowie ma ponad stuletnią tradycję. Pierwsze badania z zakresu ogrodnictwa zapoczątkowane zostały już w końcu XVIII wieku i związane były z działalnością Komisji Edukacji Narodowej. Pierwsze kursy ogrodnicze przeprowadzono w 1890 r. w Ogrodzie Doświadczalnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1892 r. prowadzone były już przez Studium Rolnicze Wydziału Filozoficznego. Zajęcia praktyczne i pokazy odbywały się w ogrodzie doświadczalnym, założonym w 1893 roku przez profesora Józefa Brzezińskiego na polu doświadczalnym Uniwersytetu. Pierwszymi wykładowcami ogrodnictwa byli profesorowie UJ Edward Janczewski oraz Józef Brzeziński. Profesor Janczewski był z zamiłowania ogrodnikiem, interesującym się głównie sadownictwem. Profesor Brzeziński, początkowo asystent profesora, był absolwentem Szkoły Ogrodniczej przy Warszawskim Ogrodzie Pomologicznym i studiów przyrodniczych w Paryżu.Po I wojnie światowej w 1919 roku w Studium Rolniczym UJ powstała Katedra Ogrodnictwa, której kierownictwo objął profesor Brzeziński, pionier naukowego ogrodnictwa i prezes Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie. Teren doświadczalny na krakowskim Prądniku Czerwonym otrzymał nazwę Ogrodu Warzywno-Owocowego i Pola Doświadczalnego. W 1924 r. profesor Janczewski zainicjował dwuletni kurs ogrodnictwa przy Wydziale Rolniczym UJ, przekształcony następnie w 1938 roku w trzyletnie studia ogrodnicze. Po II wojnie w 1945 roku Katedra Ogrodnictwa UJ wznowiła działalność, a jej kierownikiem został profesor St[...]

 Strona 1