Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK ZGLICZYNSKI"

Wybór czynnika ziębniczego dla pompy ciepła w domowej suszarce bębnowej


  Istotną decyzją przy projektowaniu suszarek bębnowych zintegrowanych z pompą ciepła jest wybór ekologicznego czynnika ziębniczego, który zapewni optymalne warunki pracy urządzenia suszącego, a także sprawi, że produkt będzie atrakcyjny dla potencjalnych klientów. W artykule analizowano czynniki ziębnicze, które mogą być zastosowane w tradycyjnych podkrytycznych obiegach lewobieżnych, jak również dwutlenek węgla (CO2) w obiegu transkrytycznym, którego zaletą jest wysoka temperatura gazu sprężonego na wlocie do chłodnicy. Artykuł zawiera obliczenia komputerowe efektywności energetycznej urządzenia suszącego oraz wstępne dane z pomiarów laboratoryjnych wykonanych dla rozważanych czynników ziębniczych możliwych do zastosowania w pompie ciepła w domowej suszarce bębnowej. Dodatkowo, zaprezentowano ocenę wpływu na środowisko instalacji z rozważanymi czynnikami ziębniczymi za pomocą współczynnika TEWI. THE CHOINCE OF REFRIGERANTS FOR A HOUSEHOLD HEAT PUMP TUMBLE DRYER The critical decision for a heat pump tumble dryer is selection of a proper refrigerant that would be environmentally sound, provide optimal operational conditions and make the product more attractive for customers. Selection presented in the paper includes refrigerants that can be used in a standard subcritical cycle as well as carbon dioxide (CO2), with the trans-critical cycle, in which high refrigerant temperature at the gas cooler inlet represents an advantage in a tumble dryer. The paper presents cycle simulations of a heat pump tumble dryer operating with different refrigerants along with heat exchangers characteristics. Preliminary data from laboratory measurements of a heat pump dryer are also presented and discussed. Additionally, an environmental impact caused by a refrigerating system with different refrigerants is assessed by TEWI factor. Instalacje i urządzenia Wstęp Mając na uwadze problem globalnego ocieplenia, Wspólnota Europejska dąży do możliwie szybkiej realiza[...]

 Strona 1