Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN ADAMIAK"

Właściwości hydrofilowe przezroczystych i półprzewodzących cienkich warstw tlenków Ti-V do zastosowań w transparentnej elektronice


  W ostatnich latach, w literaturze światowej obserwujemy zwiększone zainteresowanie nanokrystalicznymi materiałami tlenkowymi. Coraz bardziej pożądane są nowoczesne materiały o zadanych, ściśle określonych takich właściwościach, jak np. wysoka przezroczystość, dobre przewodnictwo elektryczne, właściwości hydrofilowe lub hydrofobowe, właściwości antyrefleksyjne itp. [1, 2]. Nanokrystaliczne cienkie warstwy ze względu na fakt, iż łączą w sobie przede wszystkim dwie specyficzne cechy [3]: (1) wysoką przezroczystość dla światła oraz (2) zdolność przewodzenia nośników prądu elektrycznego w temperaturze pokojowej, stanowią alternatywę dla klasycznych półprzewodników. W zależności od poziomu rezystywności elektrycznej, tlenki te, zaliczane są do materiałów typu TCO (ang. Transparent Conducting Oxide) lub TOS (ang. Transparent Oxide Semiconductor). Zwiększone zainteresowanie materiałami typu TCO oraz TOS wynika również z faktu, że bardzo często wykazują one dodatkowo inne pożądane właściwości. Dla przykładu, cienkie warstwy tlenków o właściwościach antyrefleksyjnych, wytwarzane zwykle w układzie wielowarstwowym TiO2-SiO2 [2], pozwalają uzyskać znaczną redukcję współczynnika odbicia światła. Inny przykład stanowią warstwy o właściwościach hydrofilowych, mające zdolność do równomiernego zwilżania wodą powierzchni materiału [1]. Wówczas, krople wody łącząc się w obrębie większego obszaru, zbierają napotykane na swojej drodze wszelkie zabrudzenia i spływając pozostawiają czystą, pozbawioną smug powierzchnię. Zazwyczaj, kąt zwilżania dla wody w wypadku najczę[...]

Wpływ składu materiałowego na przewodnictwo elektryczne cienkich warstw otrzymanych na bazie TiO2

Czytaj za darmo! »

Jednym z materiałów podstawowych, wykorzystywanych do wytwarzania cienkich warstw typu TOS (Transparent Oxide Semiconductor) jest TiO2. Do najważniejszych właściwości tlenku tytanu należy zaliczyć, między innymi, szeroką przerwę zabronioną (>3 eV [2]), co z jednej strony sprawia, iż jest on izolatorem w temperaturze pokojowej, ale z drugiej zapewnia dobrą przeźroczystość dla promieniowania w[...]

Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego


  Rozpylanie magnetronowe jest jedną z powszechnie stosowanych metod do nanoszenia różnego rodzaju powłok [1-3]. Metoda ta umożliwia wytwarzanie zarówno pojedynczych warstw, jak i układów wielowarstwowych, złożonych z warstw o różnych właściwościach. We współczesnej technice, jeden z intensywnie rozwijanych kierunków badań dotyczy prób łączenia różnych materiałów, w celu otrzymania nowego materiału o nowych (unikatowych) właściwościach. W niniejszej pracy opisano wyniki prac związanych z wytwarzaniem dwuskładnikowych warstw metalicznych Ti-Cu. Tytan jest pierwiastkiem zaliczanym do tzw. metali lekkich. Charakteryzuje się małą przewodnością cieplną o rezystywności podobnej do innych pierwiastków przejściowych, która zwiększa się nawet przy znikomym dodatku innych materiałów. Zazwyczaj stopy tytanu używane w przemyśle zawierają dodatkowo od jednego do kilku pierwiastków stopowych w stężeniach sięgających od dziesiątych części procenta do kilkudziesięciu procent. Stopy tytanu są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle lotniczym i okrętowym, przemyśle chemicznym, spożywczym, elektrotechnicznym, elektronicznym, a także w sprzęcie medycznym oraz sportowym. Z kolei miedź zalicza się do metali ciężkich. W odróżnieniu od tytanu miedź charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością cieplną, a jej przewodność elektryczna zazwyczaj pogarsza się po dodaniu innych pierwiastków. Dodatek pierwiastków stopowych w niewielkich ilościach (do 2%) zwiększa jednak właściwości mechaniczne miedzi i z tego powodu takie stopy znajdują wiele zastosowań, np. mosiądz, brąz. Fazy stałe stopów tytanu i miedzi składają się z różnych roztworów stałych, których warunki formowania zależą od wzajemnej proporcji składników oraz od temperatury formowania [4]. Stopy Ti-Cu zalicza się do związków metalicznych. Wykazują one takie właściwości, jak duża wytrzymałość, mała gęstość, odporność na utlenianie oraz duża sztywność, szczególnie w podwyższ[...]

 Strona 1