Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek JÓŹWIAK"

Determinanty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce DOI:10.15199/48.2017.8.1


  Jednym z przykładów dążenia do zapewnienia wysokiego poziomu jakości wyrobów oraz procesów, w których kreowana jest jakość, jest branża zbrojeniowa. Projektowanie, produkcja, sprzedaż oraz serwis uzbrojenia stanowią specyficzny segment rynku z uwagi na charakter i zastosowanie wyrobów. Branża charakteryzuje się dużą hermetycznością oraz wysokimi barierami wejścia, z uwagi na uwarunkowania prawne i obowiązujące w NATO standardy w dziedzinie dopuszczania wyrobów na wyposażenie sił zbrojnych. Dotyczy to w szczególności wymogu uzyskania - udzielanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Niezbędna jest także certyfikacja wyrobów przez uprawnione do tego instytucje wojskowe, a także stosowanie wymagań publikacji standaryzacyjnych NATO. Autorzy opracowania utożsamiają się z poglądem, że przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać i rozwijać się na rynku w turbulentnym otoczeniu, muszą efektywniej zarządzać swoją działalnością oraz utrzymywać wysoki poziom jakości oferowanych wyrobów. Zasadne jest także stwierdzenie, że o jakości decyduje nie tylko zgodność wykonania wyrobów z określonymi założeniami i wymaganiami, ale w przeważającej mierze spełnienie wymagań i oczekiwań klienta. Szansą przedsiębiorstwa na budowanie i utrzymanie dobrej pozycji konkurencyjnej oraz realizację jego celów, w tym jakościowych, jest sprawnie działający System Zarządzania Jakością. Zasadniczą funkcją, którą powinien 3 2017 S i e r p i e ń spełniać, jest tworzenie skutecznych mechanizmów nadzorowania, funkcjonowania i doskonalenia realizowanych procesów, a także zapobiegania produkcji wyrobów o nieakceptowalnej jakości. System taki ustanowiony i wdrożony w praktyce zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz wymaganiami publikacji standaryzacyjnych serii AQAP1 (dla przedsiębiorstw branży zbrojeniowej) powi[...]

 Strona 1