Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ KOZAK"

Temperatura jako kryterium podziału kosztów ogrzewania DOI:

Czytaj za darmo! »

Wewnętrzne zyski ciepła w ogrzewanych lokalach, mają istotny udział w podtrzymaniu w tych lokalach, pożądanej temperatury wewnętrznej. Zjawisko to zostało ocenione na podstawie uporządkowanego wykresu temperatury zewnętrznej w sezonie ogrzewczym i przyjmowanej temperatury równowagi oraz danych statystycznych, innych poza ciepłem, dostawców energii. Oceniono także poziom transmisji ciepła między ogrzewanymi lokalami, w przypadku ograniczenia dostawy ciepła do jednego z nich. Z ocen wynika, że przyjmowanie temperatury wewnętrznej w lokalu jako podstawy do rozliczenia kosztów jego ogrzania nie ma uzasadnienia. Keywords: settlement of heating costs, internal heat gains, heat transfer between premises Abstract Internal heat gains in heated premises have a significant part in sustaining desired inner temperature. This phenomenon has been evaluated on the basis of a structured plot of external temperature in the heating season, equilibrium assumed temperature and statistical data, taken from the suppliers of other energy types. The study evaluated also the level of heat transfer between the heated premises in the case of reduction of heat supply to one of them. The evaluations show that taking internal temperature in the premises as a basis for settlement the heating costs is not justified. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr Michał Kozak **) Mgr inż. Olgierd Romanowski - olgierd.romanowski@neostrada.pl Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii Temperatura jako kryterium podziału kosztów ogrzewania Temperature as Criterion for Sharing of Heating Costs MICHAŁ KOZAK*) OLGIERD ROMANOWSKI**) OGRZEWNICTWO Czy temperatura w lokalu może być kryterium podziału kosztów ciepła dostarczanego przez instalację c.o.? Zagadnienie zastosowania temperatury, występującej w lokalu ogrzewanym centralnie, w budynku wielorodzinnym, jako kryterium podziału kosztów ciepła zużywanego do celów centralnego ogrzewa[...]

 Strona 1