Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krystian Popławski"

Reforma systemu kontroli żywności jednym z priorytetów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi DOI:

Czytaj za darmo! »

W Polsce funkcjonuje rozproszony model nadzoru nad żywnością, w którym zadania są podzielone pomiędzy 5 instytucji kontrolnych, takich jak: - Inspekcja Weterynaryjna; - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych; - Państwowa Inspekcja Sanitarna, - Inspekcja Handlowa. Obecnie mamy w kraju do czynienia ze skomplikowanym systemem nadzoru i finansowania inspekcji z uwagi na podległość pięciu Inspekcji dziewiętnastu ośrodkom decyzyjnym, w tym szesnastu wojewodom. Konsolidacja systemu urzędowej kontroli żywności została wskazana jako jeden z celów programowych rządu oraz została uwzględniona w Programie Działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Z punktu widzenia rolników i przedsiębiorców koniecz[...]

 Strona 1