Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAROL ROMAN"

Wybrane wyniki badań urządzeń i podzespołów liniowego akceleratora elektronów LAE 10/15

Czytaj za darmo! »

W pracy prezentowane są wyniki badań zastępczego modulatora z niepełnym rozładowaniem zespołu kondensatorów (obciążeniem, zamiast klistronu i transformatora impulsowego, był układ rezystorów). Eksperymenty wykonywano dla dwóch konfiguracji modulatora. Testowano przydatność poszczególnych elementów i podzespołów w różnych wykonaniach. Wyniki badań stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w docelowym modulatorze klistronu TH 2158 [1-3]. Opis eksperymentu Uproszczony schemat modulatora zastępczego przedstawiono na rys. 1 razem z układem pomiarowym. Zastępczy modulator wyposażono dodatkowego w pierwszej fazie eksperymentu w zespół złożony z przełącznika typu HTS 61-160 FI i rezystorów o łącznej rezystancji 2,5 Ω. Zespół ten dołączono równolegle do obciążenia[...]

 Strona 1