Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAN WRONA"

Analiza ekonomiczna wykorzystania agregatu kogeneracyjnego zbudowanego z wykorzystaniem silnika Stirlinga DOI:

Czytaj za darmo! »

SILNIK Stirlinga jest technologią nową, nie zakotwiczoną jeszcze na rynku europejskim, a na polskim praktycznie nieznaną, pomimo że od zbudowania pierwszej działającej maszyny przez Roberta Stirlinga upłynęło niemal 200 lat. Ma on sprawność teoretyczną równą sprawności obiegu Carnota. W początkowym okresie praktyczna realizacja tego obiegu termodynamicznego napotykała na wiele trudności (szczególnie materiałowych), a budowane maszyny pomimo wysokiej teoretycznej sprawności obiegu były nieefektywne, ciężkie i charakteryzowały się niewielką trwałością. W ostatnich latach, dzięki postępowi w dziedzinie inżynierii materiałowej, większość problemów udało się pokonać. Na świecie pojawiły się już pierwsze produkty handlowe oparte na tej technologii. Powodem zainteresowania technologią silnika cieplnego ze spalaniem zewnętrznym jest możliwość zastosowania do jego zasilania niemal dowolnego źródła ciepła. Można tutaj wykorzystać dowolne paliwo organiczne, energię słoneczną lub ciepło odpadowe. Obecnie w USA prowadzone są zaawansowane próby z energią jądrową. Dodatkowo charakteryzuje się on wysoką sprawnością, bardzo niską emisją i długimi okresami między-serwisowymi. Zastosowanie tej technologii umożliwia bezpośrednie wykorzystanie w skojarzonej produkcji energii wielu tanich paliw niskiej jakości, a przede wszystkim paliw stałych. Opracowany w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej silnik SS1 jest konstrukcją nowatorską, opracowaną na podstawie gruntownego przeglądu rozwiązań technologicznych opracowanych do tej pory w tej dziedzinie na świecie. Przed opracowaniem dokumentacji technicznej wykonano dokładny kompleksowy model matematyczny całego urządzenia, pozwalający w sposób wirtualny przewidzieć parametry czynników, temperatury pracy i zużycie części. W silniku zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań, takich jak, np. nowy rodzaj skojarzenia tłok-cylinder, nagrzewnica. Wykorzystując zaproj[...]

 Strona 1