Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"DANIEL KRÓL"

Quasi-anechoic measurement of loudspeakers using beamforming method


  Nowadays, different methods of the loudspeaker impulse response measurement are used. Classical methods based on sinusoidal signals require an anechoic chamber in order to eliminate influence of the room acoustic. Other solution is to use a quasi-anechoic methods [1, 2] which give possibility of the measurement in small and poorly suppressed room [3]. Presently one of the most popular quasi-anechoic method seems to be maximum length sequence (MLS) method [4-6]. The main idea of the method is gating the impulse response what enables to reject reflections from the walls, floor and ceiling. As a result, measurements can be made in the ordinary living room with a sufficiently large dimensions. Therefore MLS has gained immense popularity among amateur teams that build speakers. Moreover, a lot of audio journals has gained the ability to publish characteristics of tested loudspeakers measured in their newsrooms. However the main problem of the MLS method in small rooms is too short gating time of impulse response. It causes decreasing of the overall loudspeaker frequency response reliability in lower frequency range [7]. Possible solution of the problem is increasing room dimensions or dumping walls, floor an ceiling what is often very difficult or impossible. In the paper an alternative novel method of eliminating short gating time problem is presented. Proposed method is based on delay-sum beamforming. The beamforming effect can be achieved using a simple linear array of microphones. Delay-sum beamforming is simplest of all microphone array beamforming techniques [8, 9]. Microphone arrays are used mainly in speech recognition systems for noise reduction in acoustic signal in order to improve recognition accuracy. In problem presented in the paper, delay-sum beamforming is used for suppression of early and late room reflections. Methods based on the microphone position change eg. by the manipulator [10, 11] are applied in specific[...]

Wykorzystanie analizy składowych niezależnych do automatycznej eliminacji artefaktów mrugania oczami DOI:10.12915/pe.2014.08.045

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę identyfikacji i eliminacji artefaktów mrugania oczami z sygnału EEG z wykorzystaniem technik analizy składowych niezależnych i statystyk wyższych rzędów. Najistotniejszą cechą proponowanej metody jest fakt, że może ona być stosowana w sposób automatyczny, bez nadzoru użytkownika. Abstract. This paper presents a method to identify and eliminate artifacts from EEG signal using independent component analysis and higher-order statistics. The key feature of the proposed method is that it can be applied in automatic manner, without user supervision. (The use of independent component analysis for automatic elimination of eye blink artifacts). Słowa kluczowe: elektroencefalografia, analiza składowych niezależnych, eliminacja artefaktów, EEG. Keywords: electroencephalography, independent component analysis, artifact elimination, EEG. doi:10.12915/pe.2014.08.45 Wprowadzenie Elektroencefalografia (EEG) jest metodą bezinwazyjnego badania aktywności mózgu. Badanie odbywa się przy użyciu rozmieszczonych na powierzchni głowy elektrod, poprzez które rejestrowane są zmiany mózgowych potencjałów elektrycznych (elektroencefalogram) [7,8]. Zarejestrowany sygnał EEG stanowi kombinację sygnałów pochodzących z mózgu oraz innych sygnałów, np. związanych z funkcjonowaniem mięśni, zwanych artefaktami. Artefakt mrugania oczami jest konsekwencją ruchów powiek. Fragmenty sygnału EEG zawierające mrugnięcia zawsze występują w sygnale EEG. Z tego powodu jest niezbędna ich korekcja. Analiza składowych niezależnych (ICA) może stanowić skuteczne narzędzie umożliwiające eliminację artefaktów mrugania bez znaczącego zniekształcenia pozostałej części sygnału EEG [1,2]. Celem zastosowania ICA, w metodach eliminacji artefaktów, jest wyodrębnienie niepożądanych składowych, tak by w dalszej obróbce mogły być one zidentyfikowane i skorygowane. Dotychczas proponowane metody wymagają ingerencji lub nadzoru człowieka [2]. W artykule zapropo[...]

HFCC based recognition of bird species

Czytaj za darmo! »

An acoustical analysis of bird voices is important and dynamically increasing aspect of the ornithological research. Identification of bird species can serve as an example. It is often used for educational and pedagogical purpose [3] but can also be applicable for biological and agricultural research and studies [4]. Specific application of the identification of bird species is detection of [...]

 Strona 1