Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ADAM WIŚNIEWSKI"

O transporcie

Czytaj za darmo! »

System logistyczny firmy handlowej powinien być tak wkomponowany w rynek, aby zapewnić odbiorcom, klientom swobodny dostęp do oferowanych artykułów, sprowadzając przy tym nakłady i koszty do minimum. Aby zrozumieć na czym polega i jakie pełni zadania, należy poznać jego specyfikę. Porównując transport dawniej i dziś nietrudno zauważyć jego ogromne zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach. Zmiany te są wymuszone przez klientów oraz pasażerów, których potrzeby zwiększają się wraz z biegiem czasu. Z drugiej strony[...]

Współpraca źródła geotermalnego z miejskim,wysokotemperaturowym systemem ciepłowniczym

Czytaj za darmo! »

Określono możliwości techniczno-ekonomiczne wykorzystania energii odnawialnej ze źródeł geotermalnych usytuowanych na dużych głębokościach, w produkcji ciepła, na potrzeby centralnego ogrzewania wysokotemperaturowego i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W analizie ekonomicznej, szczególnie skupiono się na planowanych kosztach inwestycyjnych ciepłowni oraz kosztach ponoszonych przez odbio[...]

 Strona 1