Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA BUŃCZYK"

Ostatnie zmiany i wizja przyszłości w regulacji rynków ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano ostatnie zmiany i przedstawiono przyszłościową wizję regulacji rynków ciepła. Zmiana progu koncesyjnego w odniesieniu do mocy cieplnej, zainstalowanej w źródle z 1 do 5 MW spowodowała istotne zmniejszenie liczby koncesjonowanych przedsiębiorstw. W artykule zwrócono uwagę na problemy związane ze zwrotem na kapitale oraz dekapitalizacją majątku trwałego przedsiębiorstw ciepłowniczych. Opisano również założenia do uproszczonego sposobu kształtowania taryf na ciepło. Keywords: control of heat markets, decapitalisation, forming the heat tariffs Abstract Recent changes and the futuristic vision of the control of heat markets are presented. Change of the concession threshold with regard to the thermal power installed in a source from 1 to 5 MW has caused significant reduction in the number of licensed companies. The article highlights the problems associated with the return on equity capital and decapitalisation of fixed assets of heating companies. It describes also the assumptions for the simplified method of forming the heat tariffs. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Paweł Bogusławski - Naczelnik Wydziału Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki *) Anna Buńczyk - Główny Specjalista Wydział Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki Ostatnie zmiany i wizja przyszłości w regulacji rynków ciepła Recent Changes and Vision of Future Control of Heat Markets PAWEŁ BOGUSŁAWSKI*) ANNA BUŃCZYK**) OBECNE Forum Ciepłowników Polskich jest XV z kolei wydarzeniem skupiającym zarówno przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, środowiska naukowe, a także przedstawicieli Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE), centralnego organu administracji rządowej powoływanego na mocy ustawy - Prawo energetyczne [1]. Tegoroczna, jubileuszowa konferencja odbyła się w[...]

 Strona 1