Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EWELINA RÓŻYCKA-WROŃSKA"

Wpływ rodzaju paliwa na procesy spalania i emisję zanieczyszczeń w źródłach ciepła zasilających systemy ciepłownicze


  Przeprowadzono badania eksperymentalne w różnych obiektach ciepłowniczych na terenie całego kraju, mające na celu porównanie wielkości ładunków emisji szkodliwych związków z różnych źródeł ciepła. Zwrócono uwagę na negatywny wpływ związków takich jak HCl lub HF w normach emisji różnych źródeł ciepła, jak również konieczność dostosowania istniejących instalacji do przepisów unijnych. Końcowa analiza oraz wnioski mają przyczynić się do ujednolicenia norm wskaźników emisji z różnych źródeł ciepła oraz przełamaniu niechęci społecznej do budowy nowych spalarni odpadów.WZROST sprawności wytwarzania i dystrybucji ciepła w systemach ciepłowniczych jest obecnie jednym z istotnych elementów polityki energetycznej Polski. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł spalania jest ważnym celem polityki Unii Europejskiej. Podjęte zobowiązania obligują Polskę do działań zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i racjonalizujących zużycie energii zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej. Główne źródła zanieczyszczenia powietrza związane są z produkcją przemysłową i sektorem energetyki. W 2010 roku wydobycie węgla kamiennego, który wciąż jest surowcem strategicznym w Polsce, wynosiło ok. 80 mln ton. Znaczna większość funkcjonujących ciepłowni wykorzystuje ten właśnie surowiec, przede wszystkim z uwagi na jego dostępność i cenę. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze paliwa jest również konstrukcja ciepłowni, które zostały zaprojektowane 30-40 lat temu i ich przebudowa byłaby niezwykle kosztowna [11]. W literaturze znajduje się niewiele publikacji, które jasno określają wpływ rodzaju paliwa na wskaźniki emisji ze źródeł ciepła zasilających krajowe systemy ciepłownicze. Jedną z nielicznych publikacji zajmujących się tą problematyką jest [1]. Od pewnego czasu, w ciepłowniach spalana jest również mieszanka węgla i biomasy. Węgiel oraz biomasa mają bardzo podobny skład pierwiastkowy, natomiast zawa[...]

 Strona 1