Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Menżyński"

Jubileusz XXX-lecia Oddziału Tarnowskiego PZITS

Czytaj za darmo! »

W dniu 11.X.2007 r. miały miejsce w Dworku Modrzewiowym w Tarnowie- Mościcach uroczystości związane z Jubileuszem XXX - lecia Oddziału Tarnowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Uroczystość była poprzedzona zebraniem plenarnym ZG PZITS w sali konferencyjnej hotelu "Cristal Park", w której wzięli udział: Prezes ZG PZITS prof. Andrzej Królikowski, Wiceprezesi prof. Bo[...]

Jubileusz XXX-lecia Oddziału Tarnowskiego PZITS

Czytaj za darmo! »

W dniu 11. X. 2007 r. miały miejsce w Dworku Modrzewiowym w Tarnowie - Mościcach uroczystości związane z Jubileuszem XXX-lecia Oddziału Tarnowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Uroczystość była poprzedzona zebraniem plenarnym ZG PZITS w sali konferencyjnej hotelu "Cristal Park", w której wzięli udział: Prezes ZG PZITS prof. Andrzej Królikowski, Wiceprezesi p[...]

90 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych - Rys historyczny 1919-2009

Czytaj za darmo! »

Na tych kilku stronach historycznych zapisów trudno jest oddać w pełni dziewięćdziesięcioletnią historię naszego Zrzeszenia, tworzoną przez bezinteresowną pracę wielu pokoleń inżynierów i techników, u których wola zrzeszania się w organizacjach technicznych miała już miejsce w okresie zaborów (jest to szerzej ujęte w dotychczasowych wydawnictwach jubileuszowych). Korzenie PZITS sięgają r. 1912, kiedy to na Wszechświatowym Zjeździe Techników Polskich w Krakowie podjęto decyzję o powołaniu Polskiego Związku Techników Gazownictwa. Wybuch I wojny światowej nie pozwolił na realizację tej idei, która wciąż żyła w umysłach polskich inżynierów i techników, zatrudnionych w gazowniach wszystkich trzech zaborów. Za formalny początek PZITS przyjęto jednakże 23-25 kwietnia 1919 r., kiedy t[...]

90 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Czytaj za darmo! »

Na tych kilku stronach historycznych zapisów, trudno jest oddać w pełni dziewięćdziesięcioletnią historię naszego Zrzeszenia, tworzoną przez bezinteresowną pracę wielu pokoleń inżynierów i techników, których chęć zrzeszania się w organizacjach technicznych miała już miejsce w okresie zaborów (jest ona szerzej ujęta w dotychczasowych wydawnictwach jubileuszowych). Korzenie PZITS sięgają roku 1912, kiedy to na Wszechświatowym Zjeździe Techników Polskich w Krakowie podjęto decyzję o powołaniu Polskiego Związku Techników Gazownictwa. Wybuch I Wojny Światowej uniemożliwił realizację tej idei, która wciąż żyła w umysłach polskich inżynierów i techników, zatrudnionych w gazowniach wszystkich trzech zaborów. Za formalny początek PZITS przyjęto jednakże dni 23-25 kwietnia 1919 [...]

 Strona 1