Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF DĄBEK"

Bogate złoża i dobre zarządzanie gwarancją rozwoju

Czytaj za darmo! »

Funkcjonująca od prawie 45 lat na polskim rynku Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A. położona jest w woj. świętokrzyskim, niecałe 10 km od Kielc, na terenie tzw. Białego Zagłębia, w którym kamień wapienny wydobywa się od ok. 150 lat. "Morawica" jest jednym z największych zakładów tej branży w kraju o wydobyciu ok. 3 mln t kamienia rocznie. Jak twierdzi Prezes firmy inż. Józef Dąbek, kierujący kopalnią od przeszło 30 lat, a z branżą górnictwa skalnego związany od przeszło 40 lat, wystarczą one na najbliższe ćwierć wieku. Firma może więc planować dalszy dynamiczny roz[...]

Spektrometr mas z dwuwłóknowym termoemisyjnym źródłem jonów do analizy izotopowej

Czytaj za darmo! »

Jednym z ważnych zastosowań spektrometrii mas są badania izotopowe. Wyniki tych badań stanowią doświadczalną bazę dla wielu różnorodnych dyscyplin naukowych oraz przemysłowych aplikacji. Wystarczy tu wymienić geologię, kosmogonię, ochronę środowiska, medycynę czy też przemysł wydobywczy i metalurgiczny. W ostatnich dwóch dekadach obserwowany jest wzrost zainteresowania problemami związanymi z ochroną środowiska. Przekłada się to na liczbę publikowanych prac dotyczących badań izotopowych litu i boru.Wgeologii natomiast, po udoskonaleniu nowej metody datowania wykorzystującej izotopy renu i osmu, gwałtownie wzrasta liczba prac poświęconych tym pierwiastkom. ok. 3 µm (metodą rozpylania magnetronowego). Podłoże z warstwą SiC połączono z podłożem szklanym (Borofloat 3.3, Sch[...]

Badania składu izotopowego litu metodą TIMS


  Atomy litu są jednymi z najmniej rozpowszechnionych we Wszechświecie atomów pierwiastków lekkich, rzadziej występują tylko atomy berylu [1]. Oszacowania takiego dokonuje się w oparciu o badania składu chemicznego meteorytów oraz o analizę danych astrofizycznych atmosfery Słońca i innych gwiazd oraz składu mgławic pozagalaktycznych. Również na Ziemi atomy litu występują we względnie niewielkich ilościach. Minerały litu występują głównie w skałach górnych warstw skorupy ziemskiej, towarzysząc związkom sodu i potasu, jako np. krzemian litu oraz w słonych jeziorach jako węglan litu i chlorek litu. Lit z tych źródeł można łatwo pozyskiwać metodami górniczymi lub za pomocą odparowywania solanki. Prawdopodobnie najbogatszym źródłem litu jest woda morska, zawierająca miliardy ton skrajnie rozcieńczonego litu, niemożliwego jednak do pozyskania na skalę przemysłową, ze względu na niską koncentrację wynoszącą około 200 mg litu na metr sześcienny wody [2]. Naturalne izotopy litu 6Li i 7Li o rozpowszechnieniu odpowiednio 7,5 oraz 92,5% charakteryzuje, szczególnie w porównaniu z pierwiastkami ciężkimi, stosunkowo duża względna różnica mas, wynosząca około 16%. Ma to zasadniczy wpływ na efektywność frakcjonowania litu w przyrodzie. Ta właściwość izotopów litu stanowi też utrudnienie w spektrometrycznych pomiarach stosunku izotopowego litu, wykonywanych przy zastosowaniu termoemisyjnego źródła jonów. W przypadku jonizacji powierzchniowej atomów litu na pojedynczym włóknie, zachodzące podczas parowania próbki wyróżnienie izotopowe prowadzi do wzbogacenia próbki w izotop cięższy a tym samym wartość stosunku izotopowego np. 7Li/6Li staje się rosnącą funkcją czasu [3, 4]. Materiałem aplikowanym do źródła jonów spektrometru mas są odpowiednie związki chemiczne analizowanego pierwiastka. W przypadku analizy izotopowej litu mogą być na przykład stosowane: wodorotlenek, fosforan, fluorek, chlorek, jodek i siarczan litu. Kryteriami wyboru rodzaju[...]

 Strona 1