Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Stachyra"

Korozja naprężeniowa i międzykrystaliczna na przykładzie wybranych zbiorników ciśnieniowych


  Zbiorniki stałe. Wymagania ogólne 1. Rodzaje zbiorników stałych A) Zbiorniki ciśnieniowe - zbiorniki służące do przechowywania materiałów, w których ciśnienie robocze, bez uwzględniania ciśnienia hydrostatycznego, jest utrzymywane powyżej ciśnienia atmosferycznego, o więcej niż 0,5 bara. Stałe zbiorniki ciśnieniowe zgodnie z WUDT-UC/ZS-01 pkt. 2. dzieli się na następujące rodzaje: ● zbiorniki umiejscowione - zbiorniki ustawione i przystosowane do eksploatacji w określonym miejscu, - zbiorniki nieumiejscowione - zbiorniki przystosowane pod względem budowy, osprzętu i źródeł zasilania do eksploatacji w różnych miejscach, - zbiorniki jednoprzestrzeniowe - zbiorniki z jedną przestrzenią ciśnieniową, - zbiorniki wieloprzestrzeniowe - zbiorniki złożone z dwóch lub więcej przestrzeni, w których panuje ciśnienie różne od atmosferycznego, - zbiorniki z otwieranymi pokrywami - zbiorniki, których konstrukcja umożliwia otwieranie pokryw otworów technologicznych w czasie trwania procesu technologicznego, Stałe zbiorniki ciśnieniowe zgodnie z WUDT-UC/ZS-01 pktA.3. dzieli się na następujące rodzaje: - zbiorniki podziemne - zbiorniki przykryte lub obsypane warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m, a w przypadku zbiorników o osi pionowej, ich górne dno znajduje się co najmniej 0,5 m poniżej powierzchni otaczającego terenu, - zbiorniki do gazów skroplonych i skroplonych schłodzonych, - wymienniki ciepła typu para-woda i woda-woda, - zbiorniki z wykładzinami - zbiorniki, których ścianki pokryte są wykładziną chroniącą je przed chemicznym, mechanicznym lub cieplnym działaniem czynnika roboczego lub chroniące zawartość zbiornika przed niepożądanym wpływem materiału ścianki, - zbiorniki w instalacjach ziębniczych - są to zbiorniki w zespołach wzajemnie ze sobą połączonych części składowych, napełnionych czynnikiem ziębniczym, tworzących zamknięty obieg, w którym krąży czynnik ziębni[...]

 Strona 1