Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"IWONA SUDOŁ-SZOPIŃSKA"

Wybrane aspekty dotyczące komfortu termicznego w pomieszczeniach

Czytaj za darmo! »

Omówiono mechanizmy wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem oraz wybrane zagadnienia dotyczące komfortu cieplnego w pomieszczeniach, tj.: wpływ poszczególnych parametrów powietrza na stan komfortu cieplnego, metodykę oceny warunków termicznych panujących w danym pomieszczeniu uznawanych za komfortowe za pomocą stosowanych obecnie wskaźników, jak również znaczenie komfortu termicznego[...]

Wpływ odzieży chirurgicznej na obciążenie termiczne chirurgów. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Pracownicy służby zdrowia, laboratoriów, czy służb weterynaryjno- sanitarnych codziennie narażani są na działanie czynników biologicznych. Główną funkcją odzież przeznaczonej na blok operacyjny, gdzie znajduje się dużo krwi i płynów ustrojowych, jest ochrona zarówno personelu medycznego, jak i pacjenta, przed przenikaniem i przesiąkaniem szkodliwych czynników chorobotwórczych; brak ochrony dla personelu może oznaczać ryzyko zarażenia się np. HIV[1]. Odzież barierowa, czyli w tym wypadku fartuch ochronny, powinna stanowić ochronę przed patogenami bakteryjnymi i zakaźnym materiałem biologicznym przenoszonymi przez krew i płyny ustrojowe. Zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG (wprowadzoną do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadnic[...]

Wpływ odzieży chirurgicznej na obciążenie termiczne chirurgów. Cz. II


  Rozpatrując wyniki pomiarów temperatury skóry dla wszystkich badanych zestawów stwierdzono, iż na początku badań najwyższą temperaturę skóry odnotowano dla fartucha C (32,98°C), najniższą dla fartucha A (32,68°C), po III etapie badań najwyższą temperaturę skóry odnotowano również dla fartucha C (33,97°C) najniższą zaś dla fartucha A (33,62°C). Największy zakres zmian podczas trwania badania zaobserwowano dla fartucha B (1,07°C), następnie dla fartucha C (0,96°C), najmniejszy natomiast dla fartucha A (0,94°C). W etapie III nie zaobserwowano znaczącej różnicy pomiędzy badanymi zestawami odzieży. Najniższa temperatura skóry, odnotowana w przypadku fartucha typu A, może być spowodowana zwiększoną możliwością odparowywania potu, większą oddychalnością materiału bawełnianego niż far[...]

Wpływ odzieży chirurgicznej na obciążenie termiczne chirurgów. Cz. III


  W trakcie III etapu (rys. 6) można bez problemu stwierdzić, iż najwyższą temperaturę w przestrzeni między ciałem a odzieżą odnotowano na prawej piersi (TH3), następnie na lewym ramieniu (TH2) oraz lewej łopatce (TH1). Rys. 6. Zestawienie uśrednionych wartości temperatury TH dla III etapu badania w zależności od punktu pomiarowego oraz badanego fartucha odzieży z naniesionymi błędami standardowymi Podczas III etapu nie obserwujemy takiego zróżnicowania w wartościach TH w zależności od badanych zestawów odzieży. Jedynie na lewej łopatce (TH1) zauważono różnicę pomiędzy badanymi fartuchami. W tym punkcie pomiarowym najwyższą temperaturę odnotowano dla fartucha C. Pozostałe wartości w poszczególnych punktach pomiarowych są zbliżone i mieszczą się w granicach swoich błędów standard[...]

 Strona 1